Select Page

Slibovali. Splnili? Aneb rekapitulace volebních slibů (1/2)

Slibovali. Splnili? Aneb rekapitulace volebních slibů (1/2)

Sdružení nestraníků v roce 2014 vyhrálo volby a na radnici obsadilo post starostky. Plní program, díky kterému jim dali voliči hlasy? Pojďme se podívat na ty zásadní.

Samospráva

 • Budeme usilovat o udělení kompetencí pro zastupitelstvo jmenovat a odvolávat ředitele příspěvkových organizací a složek města.
1) Odvolání ředitele nemocnice, proběhlo bez jakékoliv konzultace se zastupitelstvem. 2) Jmenování nového ředitele SPOZAMu (kdo si vzpomene, že ředitelem byl pan Lengál). 3) Jmenování ředitele nemocnice, ZŠ Komenského, ředitelky MŠ U Rybiček… – Výše uvedené kroky nebyly se zastupitelstvem konzultovány a noví ředitelé nebyli přítomni na zářijovém zastupitelstvu, kde měli být představeni zástupcům města.
 • Efektivní práce s výstupy komisí zřizovaných Radou města
Radě města je dlouhodobě vyčítáno, že se výstupy komisí a jejich doporučeními neřídí. Jedná se např. o podněty z Kontrolní komise nebo rozhodnutí v přímém rozporu s doporučením Vinařské komise.
 • NE střetu zájmů

Projekty, či studie pro město realizují kandidáti Sdružení nestraníků či Zdravých Hustopečí. Ti jsou mnohdy i členy komisí Rady města a mají tak informační výhodu oproti ostatním uchazečům.

 1. Diskuze vyvolal výrok starostky, který citovala krajská média. A sice, že v Hustopečích je kritériem pro udělení zakázky, že „máte naše město rádi“.
 2. Se zákonem hraničícím příkladem je to, že Rada města rozhoduje těsnou převahou jediného hlasu, a to opakovaně, o pokračování developerského projektu výstavby obří průmyslové zóny ve Starovicích, která zásadně dopravou ovlivní naše město. Jediný hlas, který dává většinu, je hlas starostky. Nic neobvyklého, pokud by to nebyl střet zájmů a motivace osobního obohacení. Pokud se totiž projekt bude realizovat, zhodnotí se významně pozemky nejbližšího příbuzného starostky. Podle obvyklých tržních cen o 10 – 20 milionů korun.  Je také potřeba zdůraznit, že Rada jedná v rozporu s názorem zastupitelstva, které tento projekt nepodporuje. To se ukázalo při hlasování na červnovém a zářijovém zasedání zastupitelstva.
 3. Střetem zájmů je i to, že za obě vítězná „nezávislá“ sdružení kandiduje 11 zaměstnanců města či jeho organizaci a další 4 osoby, které jsou napojené na rozpočet města. Lze se domnívat, že budou hájit především své zájmy a teprve poté zájmy města.

Finance a hospodaření s majetkem obce

 • Hospodárné a transparentní nakládání s finančními prostředky
 • Nesmyslná investice do obecního rozhlasu za 4,5 milionu
 • Nákup pozemků za 11 milionů pro stavbu průmyslové zóny u Starovic
 • Nárůst výdajů na investiční akce o více jak 100 % jak se ukázalo u kina, které vyjde nakonec na téměř 50 milionů
 • Zadlužené město, navzdory rekordním výběrům na pokutách a rekordním příjmům z daní

Chováme se jako zastupitelé, ne majitelé města

Naprosté nerespektování názoru Zastupitelstva ve věci průmyslové zóny. O takovémto obřím projektu rozhodují jen 4 radní ze 7. Chovají se tak dobří správci městského majetku?

NE dalšímu zadlužování

Přestože v tomto volebním období přibylo do městské pokladny historicky nejvíce peněz, přesněji o 145 milionů více, než v předchozím období, nedovedlo současné vedení dobře hospodařit a vzalo úvěr na výstavbu CVČ. Navzdory mimořádným příjmům předá toto vedení město zatížené největším dluhem za posledních devět let. V absolutní hodnotě téměř 50 milionů. Pozn.: Statistika vychází z dokumentu o vývoji dluhu, zpracovaným vnitřním auditem města Hustopeče do roku 2009.

Rozvoj obce a dotace

 • Zapojení veřejnosti do vytváření strategií rozvoje města
 • Rozumné využívání dotací
 • NE dotace za každou cenu

Na vše, co je dotováno, si město zažádá. Například na městský rozhlas. Na první pohled chybí strategie, určení priorit projektů, komunikace s občany i opozicí.

Veřejný pořádek a bezpečnost

 • Maximální využití fotopastí a radarů pro zachování pořádku a bezpečí ve městě a v jeho okolí.

Občané a návštěvníci Hustopečí do městské kasy přispěli částkou 45 milionů na pokutách za radary na místech, kde nejde o bezpečnost, ale jen o naplnění městské kasy.

 • NE hazardu a výherním automatům ve městě

Během uplynulého volebního období nebylo řešeno.

 Sociální politika obce

 • Hledání možností stavby startovacích bytů pro mladé rodiny na pozemcích města
 • Podpora realizace stavby krajského domova důchodců u polikliniky

S Jihomoravským krajem se dlouhodobě nedaří dojednat výstavbu domova důchodců, přestože jim město před cca 7 lety věnovalo na výstavbu pozemek u polikliniky.

Zdravotnictví

 • Podpora zachování smysluplného provozu nemocnice v Hustopečích
 • Ve spolupráci s nemocnicí zajistit nepřetržitou ambulantní interní a chirurgickou péči (jednodenní chirurgie).

V nemocnici přestala být poskytována akutní péče. Chirurgické oddělení i jednodenní    chirurgii za miliony korun zavřelo současné vedení města před předáním nemocnice kraji. Z nemocnice se tak de facto stala poliklinika s ambulancemi. Nemocnice se nerozvíjí, po předání kraji stagnuje.

Kultura

 • Investice do rekonstrukcí kulturních zařízení (kino jako multifunkční a multigenerační centrum, amfiteátr, kulturní dům)
 • NEklást důraz výlučně na komerčnost akcí

Kino splněno. Avšak o 100 % dražší než byl původní rozpočet. Celkem za cca 50 milionů. Dokončeno se zpožděním, ale bude. Vstupné na Burčákové slavnosti, které bylo předmětem kritiky minulého vedení města bylo zachováno. A nově přibylo i na Slavnosti mandloní a vína.

Sport

 • Systémové budování a modernizace stávajících sportovišť (rekonstrukce stadionu, cyklostezky)

 Výsledkem je špatně připravený projekt rekonstrukce atletického oválu, kdy město vracelo dotaci 20 milionů.

Životní prostředí a doprava

 • Přehledné křižovatky a dostačující parkovací místa

Nová parkovací místa vznikají, často však na úkor zeleně v centru. Kvalitnímu osvětlení přechodu u kina bohužel předcházely dvě nehody, z toho jedna smrtelná.

-kuk- a redakce