Select Page

Slibovali. Splnili? Aneb rekapitulace volebních slibů (2/2)

Slibovali. Splnili? Aneb rekapitulace volebních slibů (2/2)

Zdravé Hustopeče po minulých volbách obsadily pozici místostarosty. Jak plní program, díky kterému získali preference voličů?

Finance:

  • Umořování dluhu města, rozumný přístup k finančním tokům a jejich účelné rozdělování na základě strategického plánu.
Hospodaření města bude k 31. 12. 2018 vykazovat nejvyšší dluh (zůstatek úvěru) od roku 2009 a to téměř 50 milionů. Přestože v tomto volebním období mělo vedení k dispozici historicky největší příjmy a to o 145 milionů. Pozn.: Údaje vychází z dokumentu o vývoji dluhu, zpracovaným vnitřním auditem města Hustopeče do roku 2009.
  • Hledání nových zdrojů financování, vícezdrojové financování
Žádný klíčový projekt nebyl financován na základě vícezdrojového financování.

Bezpečí, čistota:

  • Podpora a rozvoj přírody v okolí města, tvorba nových zelených ploch a odpočinkových zón ve městě.
Vznikla nová lokalita na Křížovém kopci, avšak projekt byl započat již v minulých letech. V centru města se betonuje a dláždí, aby vznikla další a další parkovací místa, zanikají tak zelené plochy a nové se v centru nevysazují.
  • Informovanost občanů (obnova městského rozhlasu).

Rozhlas jako protipovodňové opatření za 4,5 milionu. Díky němu jsou občané pravidelně informováni o plánovaných akcích města.

Kultura, sport:

  • Zvýšení prestiže Sadů Kapitána Jaroše – kulturní, společenské akce (Burčákové slavnosti, koncerty, běžecké stezky), zlepšení sociálního zázemí a zvýšený dozor proti vandalismu.
  • Propojení a zlepšení kvality sítě cyklotras mezi obcemi, napojení na stezku Brno – Vídeň
  • Vznik nových stezek do oblíbených míst – např. turistický okruh „stezka mezi vinohrady“, stezky kolem hustopečských rybníků.
  • Aktivní zapojení rodin s dětmi do vytváření a udržování životního prostředí ve městě (neděláme to jen pro sebe, ale i pro příští generace)
  • Ve spolupráci se sportovními oddíly zajistit sportovní vyžití seniorů + hřiště pro seniory

 Během uplynulého volebního období nebylo řešeno.

-kuk- a redakce