Select Page

S2: Krajský úřad zrušil územní rozhodnutí pro stavbu sítí. Výstavba v nedohlednu

S2: Krajský úřad zrušil územní rozhodnutí pro stavbu sítí. Výstavba v nedohlednu

Na základě podnětu občanů z ulice Kpt. Jaroše Krajský úřad Jihomoravského kraje zrušil rozhodnutí stavebního úřadu v Hustopečích ve věci inženýrských sítí v lokalitě „Hustopeče – křížový kopec“ na stavbu rodinných domků – lokalita S2.

Investor, firma Obnova realit s.r.o. z Bořetic se dle informací z krajského úřadu neodvolal, a tak je zrušení územního rozhodnutí pravomocné. „Paní starostka si vzala jako rukojmí zájemce o výstavbu rodinných domů a nebývale nestandardním přístupem k němu poškodila zájmy stavebníků,“  říká zastupitel za ODS Jiří Kadrnka.

Krajský úřad územní rozhodnutí zrušil ze dvou důvodů:

  • Že daný záměr měl být posouzen kvůli dopadu na životní prostředí (tzv. malá EIA). Na toto pochybení, které je v rozporu se zákonem, jsme upozorňovali již v článku z 5. 6. 2018. Město tuto připomínku neuplatnilo coby účastník řízení a obyvatelé našeho města se svých zákonných práv museli domoci až na kraji.
  • A co je klíčové, v územním rozhodnutí nebyla vůbec řešena doprava pro výstavbu ani pro bydlení. Krajský úřad sdělil, že doprava nemůže probíhat přes ulici Kpt. Jaroše, ale žádná jiná alternativa nebyla řešena. Jak je možné, že nikdo z vedení města neuplatnil připomínku k dopravě? Proč investor takovou zásadní věc neřešil a přesto mu bylo vydání územní rozhodnutí?

Projekt vyvolává diskuze mezi zastupiteli i občany. „Myslel jsem si, že vedení města bude hájit zájmy svých obyvatel a ne zájmy investora, které poškozuje obyvatele našeho města. A že vedení zabezpečí, aby bylo dodržováno právo a ne aby se obyvatelé museli domáhat svých zákonných práv až na kraji,“ říká Michal N.

„Osobně jsem koncem roku 2017 upozorňoval paní starostku na zastupitelstvu, že její vstřícný a nestandardní postoj k investorovi ohrozí stavebníky, kteří  by si chtěli v lokalitě stavět rodinné domky. Když umožní investorovi, aby nemusel vybudovat novou komunikaci do lokality a ušetřil tak cca 10 mil. Kč, tak to přirozeně povede k tomu, že lidé bydlící v blízkosti této lokality nebudou souhlasit s dopravou přes ulici kpt. Jaroše.  Bohužel se to ukázalo skutečností. Paní starostka tak svým nebývale vstřícným postupem vůči investorovi poškodila zájemce o výstavbu. Už se tam dávno mohlo stavět. Paní starostka i s jedním se zástupců investora hledají viníky kolem sebe, ale byl to jejich společný postup, který poškodil zájemce o stavbu rodinných domků. Je zbabělé své chyby házet na druhé,“ dodává Kadrnka.

Právě doprava při výstavbě a následně doprava obyvatel do lokality jsou zásadním problémem tohoto projektu. Investor neobdržel od vedení města požadavek na vybudování nové příjezdové cesty a příjezdovou komunikací do lokality by měla být ulice Kpt. Jaroše. Doprava při výstavbě inženýrských sítí je přes ulici Kpt. Jaroše zakázaná, měla by být vedena přes ulici Habánskou (kolem Finančního úřadu). Zde je ale zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t, silnice je ve špatném technickém stavu a její trasa je pro nákladní vozy natolik komplikovaná, že není jisté, jestli tudy zvládnou stovky nákladních aut vyjet. Více se dočtete v dříve zveřejněných článcích.

„Developer dostal od města souhlas s projektovou dokumentací a s napojením na sítě poté, co byly zapracovány podmínky schválené územní studií S2 do smluvního ujednání. Město není investorem, probíhá správní řízení a další povolování, které se nás přímo netýká,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.

-kuk-
Vizualizace: město Hustopeče