Select Page

Projekty našeho města aneb kdo nic nezkusí, nic nezkazí

Projekty našeho města aneb kdo nic nezkusí, nic nezkazí

Projekty a dotace na ně jsou v Hustopečích často skloňovaným tématem. Naše město je rekordman v počtu současně rozjetých projektů v řádech milionů, které si občas i navzájem konkurují. Které z nich vyvolávají diskuze a na které město vracelo již schválené dotace? Pojďme si je zrekapitulovat.

CVČ
Dodavatelská firma má problémy, dluží subdodavatelům i zaměstnancům, což má zásadní vliv na realizaci stavby, kdy se pokračuje velmi pomalým tempem a termín dokončení (již jednou prodloužený kvůli založení stavby na říjen 2018) je zatím v nedohlednu a nebude dříve než na jaře příštího roku .

Cyklostezka Starovice
Povede souběžně se stávající cestou do Starovic. Otázkou je, zda by nebylo jednodušší stávající cestu rozšířit nebo k ní přidat pruh pro cyklisty. Trasa navíc povede ulicí Tábory přes Žižkovu, která je velmi zatížena auty. Podle některých obyvatel je větší prioritou cyklostezka do Šakvic, na tu si však ještě musíme počkat.

Dům u Synků
V souladu s historickým stavem byly minulý rok na nádvoří vysázeny stromy. Po krátké době byly přesazeny, protože bylo zjištěno, že by se zde nemohl konat divadelní festival Pod širým nebem.

 

 

 

 

 

 

Kamery na náměstí
Kamerový systém za 5 milionů korun byl nainstalován paradoxně proto, že na hlavním přechodu pro chodce u kina byly dvě havárie, z toho jedna smrtelná. V této souvislosti začala být řešena bezpečnost ve městě, jejímž výsledkem jsou právě kamery na náměstí.

Kino
Původní rozpočet projektu byl navýšen o necelých 100 % a kino nás bude stát téměř 50 milionů korun. Kolaudace je odhadována na příští rok a všichni pevně věříme, že po dokončení přestavby vzroste průměrný počet návštěvníků (nyní asi 6 osob) alespoň o 100%.

 

 

 


Kruhový objezd

Výkup pozemků za 11 milionů poblíž společnosti Westfalia pro investora, který buduje průmyslovou zónu v sousední obci, jen Hustopeče extrémně zatíží dopravou. Více se dočtete na webových stránkách Hustopečských novin.

Radary
Od začátku svého fungování (červenec 2016) do konce roku 2018 bude předepsáno na pokutách více jak 40 milionů korun. Vedením města bylo přislíbeno, že příjem z pokut bude investován do bezpečnosti.
V kontextu toho, že má město o dalších 105 milionů více v příjmech z daní oproti předchozímu volebnímu období, je otázkou, proč se musíme zadlužovat 31 miliony na dostavbu Centra volného času?

Nafukovací hala na ZŠ Komenského
Přes den využívaná žáky, v odpoledních hodinách k dispozici pro oddíly a veřejnost. Město za halu zaplatilo 3 miliony korun. Roční náklady na provoz jsou v řádech statisíců, přitom
o využití haly veřejností je nízký zájem a děti v ní v létě sportují
v uzavřeném neútulném prostoru.

Rozhlas
Součást protipovodňového opatření za celkové náklady 4,5 milionu korun. Z toho 3 miliony pokryla dotace a z rozpočtu města bylo čerpáno 1,5 milionu. Nejen, že se díky němu dozvíme včas o blížící se velké vodě, ale navíc vás každý čtvrtek a pátek v 17 hodin opakovaně informuje o kulturním programu na víkend. Vítejte v 21. století.

Stadion
Projekt rekonstrukce běžecké dráhy, doskočiště a fotbalového hřiště za 33 milionů. Bez šaten, bez tribun a dalších důležitých návazností. Přestože byla dotace schválena vč. spoluúčasti města, tělovýchovná jednota nesehnala chybějící prostředky a projekt nebude realizován.

Sýpka
Mezi další investiční záměry vedení města patří rekonstrukce bývalé diskotéky Michna v ulici Na Hradbách. Ze zchátralé budovy by mělo vzniknout muzeum vína a vinařství. Oprava bude stát asi 6 milionů korun. Ušetřit by se mělo tím, že stavba nebude vytápěna vůbec, nebo pouze temperována. Kvůli tomu bude zpřístupněna veřejnosti pouze v letních měsících. V roce 2015 hledalo vedení města vhodného kupce, nakonec ale ze záměru prodeje ustoupilo a rozhodlo, si bývalou sýpku ponechat.

Školní autobus
Za asi 400 korun denně byla zřízena linka školního autobusu. Zastávky stojí pouze v jedné části města a některé na soukromých pozemcích bez souhlasů majitelů. Je pravděpodobné, že autobus bude využíván a to především v sychravém počasí. Jak uvedla v reportáži pro Českou televizi jedna ze studentek, důvodem k využití autobusu bylo, že se jim nechtělo jít do školy pěšky. Projekt nyní běží v rámci tříměsíčního zkušebního provozu, za první týden nebyl ani jednou plně obsazen.

 

Rekordman ve vracení dotací
Schválené a nečerpané dotace ve výši zhruba 25 milionů korun se týkají stadionu a náměstí.
V roce 2014 byl připraven projekt na rekonstrukci náměstí, který zahrnoval jeho ozelenění, nový vodní prvek, kvalitní rozvody elektřiny v zemi (dimenzované pro akce velikosti Burčákových slavností) a také otevření základů původního kostela. V těchto místech by vznikl malý amfiteátr na komorní akce a divadla, ale také místo na posezení. Jedním z prvních rozhodnutí současného vedení města však bylo projekt nerealizovat, přestože již byla schválena dotace. Chybělo pouze zorganizovat výběrové řízení na dodavatele a začít s rekonstrukcí. Nejenže město přišlo
o dotaci 5 milionů, následně realizovalo část projektu z vlastních zdrojů, a to rozvody elektřiny.
V druhém případě město, respektive TJ Agrotec, získalo dotaci na rekonstrukci stadionu
ve výši 20 milionů, ale díky nedostatečné přípravě projektu, který nezahrnoval opravu kabin
a sociálního zázemí a neumožňoval současné využití fotbalového hřiště a některých atletických disciplín (chyběly „střídačky“ a dopadové plochy některých disciplín jako je koule či kladivo byly na travnatou plochu hřiště), se dotace také „vracela“.
-kuk-
Karikatury: Filip Škoda
Vizualizace: Archiv města

CELÉ VYDÁNÍ KE STAŽENÍ 2018_09_HN