Select Page

Lež velká jako billboard. CVČ je ve hvězdách. Nevadí, vyfoťme se!

Lež velká jako billboard. CVČ je ve hvězdách. Nevadí, vyfoťme se!

Aneb nepovedená pohádka o dobrodružstvích stavitele Bořka a jeho pomocnice Týny.

Zastupitelům dochází trpělivost o nepravdivých informacích k dokončení CVČ Pavučina. Stavba stagnuje a je zatížena problémy stavební firmy. Termín dokončení je nejasný, přestože mnohokrát slibovaný. Pravdu se z mlživých městských zpráv nedozvíme, nedozvěděli se ji ani zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Nic z toho však nebrání zástupcům vedení města se před stavbou vyfotit rovnou na volební billboard.

Diskusi o dokončení CVČ vyvolal na zasedání zastupitelstva kontrolní výbor. Stavba se o prázdninách a začátkem září zastavila, jen sem tam se na ní objeví ojedinělý řemeslník. Problém je v nesolventnosti generálního dodavatele stavby, kterého vybrala Rada města ve výběrovém řízení. Vedení města přitom o problému ví od konce minulého roku, kdy mu byla tato informace písemně oznámena. Standardně by se okamžitě se stavební firmou začalo jednat o způsobu provedení a jak má nasmlouvány své subdodavatele. Tak se ale nestalo.

Říká vedení města svým občanům pravdu?

Přesto se starostka a místostarosta nechali vyfotit na billboard před rekonstruovanou stavbou CVČ se sloganem „pracujeme pro město“. Navíc v zářijovém vydání Hustopečských listů v článku o „Pavučině“ byla uvedena informace, že „Stavba nyní pokračuje podle plánu a počítá se s jejím dokončením k 31. říjnu tohoto roku. Původně byl v městských médiích označován za termín dokončení stavby konec letních prázdnin 2018.

Je otázkou, zda vše byla zcela vědomá lež, protože jen za pouhé dva dny po zveřejnění článku, alias roznosu Hustopečských listů, se k termínu dokončení CVČ nedokázali stejní představitelé vyjádřit na zastupitelstvu města. Včetně ředitele Petra Fridricha. Nedovedli odpovědět opakovaně na otázky zastupitelů, kdy bude CVČ dostavěno. Je pravděpodobné, že již během příprav zářijového vydání Hustopečských listů bylo jasné, že stavba nebude dokončena v avizovaném termínu.

Bohužel kvůli těmto manažerským pochybením při realizaci projektu budou stovky dětí ještě nějakou dobu v provizorních prostorech. Termín dokončení na zastupitelstvu nezazněl. Oslovili jsme proto dva odborníky ve stavebnictví, kteří se seznámili s aktuálním stavem CVČ. Odhadují, že dokončení je reálné v březnu nebo dubnu 2019! Za předpokladu, že generální dodavatel bude spolupracovat. Otázkou také je, že takto nesolventní dodavatel nebude schopen držet záruky na zhotovení díla, ale o tom už na zastupitelstvu žádné informace nepadly.

-kuk-
Foto: Veronika Kuklová