Select Page

Komunální volby 2018: názory zastupitelů

Komunální volby 2018: názory zastupitelů

V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí neboli komunální volby. Samospráva se bude volit ve více než 6000 obcích po celé zemi, ve třetině okrsků dojde k volbám do Senátu ČR. Oslovili jsme členy zastupitelstva, kteří zároveň reprezentují stávající politické subjekty v našem městě. Níže najdete jejich názory na letošní kandidátní listiny.

V Hustopečích máme aktivní občany, kteří se chtějí podílet na rozvoji města, chtějí ovlivňovat jeho směrování. Tomu odpovídá i počet kandidátek. Nepočítám kandidátku volební strany Jauner… Co se týká výběru kandidátů, je na každé volební straně, koho si navolí.

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

Pro mě je v letošních volbách do obecního zastupitelstva překvapení v počtu kandidátek a to absence Sdružení nezávislých kandidátů v čele s Honzou Vrbou a  kandidátky NEZÁVISLÍ v čele s Mirkem Patlokou. Bude zajímavé, jak se to odrazí na výsledku voleb. Co se týká jmen v kandidátkách zaregistroval jsem nové „tváře“ a myslím si , že je to dobře, že mohou nabídnout nový vítr do plachet města.

PharmDr. Peter Hytych, zastupitel za KDU-ČSL

Mne osobně nepřekvapil počet kandidátek, dokonce jsem myslel, že jich bude více. A k sestavám na jednotlivých kandidátkách? Chtěl bych hlavně poděkovat všem, kteří kandidují, že se veřejně angažují. Není vůbec jednoduché jít s kůží na trh.

Bořivoj Švásta, místostarosta

Nevesely, truchlivy, jsou volební lístky, chce se povzdechnout s Karlem Jaromírem Erbenem či Miroslavem Mackem, tedy alespoň, co se některých kandidátek v Hustopečích týče.
Nejvíce mně mrzí, to, co na kandidátkách nevidím. Že stávající čtyři roky neprofesionality vedení našeho města znechutilo některé osoby s velkým zájmem o Hustopeče a to tak, že již ani nekandidují. Například bývalý dlouholetý starosta Luboš Kuchynka (ODS) či dlouholetá zastupitelka Ivana Brabcová (Sdružení nestraníků). Oba lidé s velkým zájmem o město, s bohatými zkušenostmi. Ale takových lidí, kteří se stahují z čela kandidátek do zadních pozic, protože nesouhlasí s tím, jak je vedeno naše město, je bohužel více.
Mrzí mě také, že se opakuje volební trik „nezávislých“ z roku 2010, kde se uměle rozdělili na de facto tři kandidátky: Sdružení nezávislých vedené paní starostkou, Zdravé Hustopeče vedené Boříkem Švástou a de facto ČSSD, které nezávislí zcela ovládli. Je to klasický matematický trik na získání více mandátů či chcete-li zastupitelů. Voličsky je jedno, který subjekt volím, protože je to jedna názorová parta lidí.
A v neposlední řadě mě mrzí, že kandidátky jsou hojně obsazeny zaměstnanci města či osobami, které mají své aktivity, ať už volnočasové či obchodní, napojeny na rozpočet města. Jen na kandidátce Sdružení nezávislých a Zdravých Hustopečí jsem našel 11 osob placených přímo z rozpočtu města 5 dalších, kteří jsou napojeni na rozpočet města, ať už tím, že pobírají dotace nebo pro město řeší zakázky. To je skoro jedna celá kandidátka. To považuji za velmi nezdravé a nesystémové pro naše město, kdy motivací pak není pracovat pro Hustopeče, ale získat od města dotace pro svůj oddíl či zakázku.
Na druhou stranu jsem rád, že se spousta nových a mladých lidí angažuje a šlo kandidovat. Je určitě z čeho vybírat. Tak v pátek 5. nebo v sobotu 6.10.2018 u uren. Volebních.

Ing. Jiří Kadrnka, zastupitel za ODS

-kuk-
Foto: Jan Smekal, 5plus2.cz