Select Page

Rady ze světa peněz: Přibalte si na dovolenou cestovní pojištění

Rady ze světa peněz: Přibalte si na dovolenou cestovní pojištění

Ať už s jednorázovým nebo dlouhodobým, do ciziny se rozhodně vyplatí vyrazit s cestovním pojištěním. Přestože jde o další výdaj za vaši dovolenou navíc, určitě není na škodu. Oceníte je v případě úrazu, ztráty zavazadel nebo hmotné škodě.

Ať se vydáte kamkoli, nezapomeňte alespoň na Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ten vás opravňuje k čerpání zdravotní péče na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dle platných právních předpisů. To znamená, že při pobytu v tamním zdravotnickém zařízení budete mít nárok na zajištění zdravotní péče ve stejné kvalitě, ale ve shodných cenách daného státu. Ztrátu zavazadel nebo poškození cizí věci však zdravotní průkaz rozhodně nekryje.

Výluky a výjimky

I když pojišťovny slibují online sjednání během pár minut, není jednoduché se mezi produkty vyznat. A pokud nechcete zažít nemilé překvapení při uplatňování pojistného plnění, je dobré věnovat pojistným podmínkám více času. Pojišťovny totiž do pojistných podmínek zahrnují četné výluky.

Obezřetní by například měli být cukrovkáři, epileptici, astmatici, zkrátka všichni, kteří se léčí s nějakou nemocí. Pojišťovny běžně nehradí léčebné výlohy, které souvisí s onemocněním, se kterým se léčíte před uzavřením smlouvy. U některých pojišťoven ovšem můžete nahlásit vaše onemocnění a dostanete individuální nabídku.

Jsou ovšem situace, kdy vás pojišťovna nemusí pojistit vůbec. Například budoucím maminkám je mnohdy cestovní pojištění nabízeno pouze do sedmého měsíce gravidity. Pojišťovny mohou odmítnout pojistit i ženy s rizikovým těhotenstvím, které jsou v době vycestování vedeny jako práce neschopné. Za rizikovou skupinu považují některé pojišťovny i cestující důchodce nad 70 let. Většina pojišťoven pak nebude plnit, pokud způsobíte škodu či újmu pod vlivem alkoholu či jiné omamné látky, nebo pokud se vydáte do země, kam ministerstvem zahraničí, světovou zdravotnickou organizací nebo obdobnou institucí bylo doporučeno necestovat.

Na sporty nahlížejí pojišťovny podle určitého stupně jejich náročnosti. Rekreační sporty jako nejrůznější vodní radovánky či turistika jsou obvykle součástí běžného cestovního pojištění. Pozor ale na obtížnost řeky, náročnost terénu, extrémní klimatické podmínky, nadmořskou výšku či hloubku ponoru při potápění. Pokud u sportu hrozí vysoké riziko újmy na zdraví, bude pojišťovnou vnímáno za rizikové až extrémní, na které lze sice sjednat připojištění za přirážku nebo je pojišťovna vyhodnotí jako nepojistitelné. Pokud se vám třeba při bungee jumpingu, sjíždění náročných terénů na kole, horolezectví nebo raftingu na divokých řekách něco stane, uhradíte si vše z vlastní kapsy.

Sjednejte si pojištění chytře

Dostatečné pojistné krytí určují i u cestovního pojištění limity. U léčebných výloh kryjí ošetření, převozy, léky a podobně. Zde určitě nešetřete, toto je nejdůležitější složka a ani statisícové limity nemusejí být dostatečné. Pozor, pojištění léčebných výloh není to samé jako úrazové pojištění. Pokud byste kromě proplacení výdajů chtěli za úraz víc (trvalé následky, bolestné), potřebujete zvlášť úrazové pojištění.

Významnou částí „cestovka“ by mělo být i pojištění odpovědnosti za škodu. Jestliže něco rozbijete, někoho zraníte vy nebo vaše (pojištěné) děti, pojišťovna za vás škodu uhradí. Podobně jako u zdravotních limitů, se i v tomto případě nevyplatí šetřit. U pojištění zavazadel posuďte sami, co v kufru vozíte. Pozor si dejte také na to, jak je se zavazadly zacházeno a co by v nich nemělo být.

Mnohdy bývá cestovní pojištění doplňkovou službou k běžnému účtu či platební kartě. Problémem však může být nedostatečné pojistné krytí nebo nepřizpůsobitelnost parametrů pojištění. Obvyklé je i pojištění poskytované v ceně zájezdu cestovními kancelářemi. Většinou se jedná o základní zdravotní pojištění, tzn. akutní ošetření ve státních zdravotnických zařízeních. O jeho rozsahu se proto informujte při podpisu smlouvy, abyste věděli, na co se případně připojistit.

Ing. Vladimír Malčík
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 14.6.2018.