Select Page

Rady ze světa peněz: Kdy má havarijní pojištění smysl?

Rady ze světa peněz: Kdy má havarijní pojištění smysl?

Zatímco pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení) je ze zákona povinné, havarijní pojištění pro majitele aut nezbytné není. Ale může se vyplatit. Kdy může být užitečné a kdy ztrácí význam?

Převažuje názor, že největší smysl má havarijní pojištění u nových vozů nebo pro majitele starších dražších aut. Jsou ovšem situace, kdy se vyplatí mít havarijní pojištění také u starších aut. Havarijní pojištění totiž chrání váš vůz i peněženku. Pojišťovna z něj hradí škody na vašem autě. Pokud jste například viníkem dopravní nehody nebo vám neznámý pachatel poškodí auto stojící před domem a nemáte vedle povinného ručení uzavřeno i havarijní pojištění, škodu způsobenou na vašem autě zaplatíte ze svého.

Komplexně nebo částečně?

Pod názvem havarijní pojištění rozumíme vlastní pojištění havárie, pojištění proti odcizení, vandalismu a pojištění živelní. Vozidlo si můžete pojistit na všechna rizika (tzv. varianta All Risk) nebo kombinaci těchto rizik. U nových vozidel se vyplatí havarijní pojistka All Risk doplněná o pojištění GAP. Znamená to, že v případě totální škody nebo odcizení (a nenalezení vozidla) v průběhu prvních tří let auta vyplatí pojišťovna jeho plnou cenu. U starších aut může být výhodné pojistit jen takovou kombinaci rizik, kterou vnímáte jako nejpravděpodobnější. Například, pokud nevlastníte garáž, pojistíte vandalismus. Určitě stojí za úvahu připojištění střetu se zvěří, případně se zvířetem. Likvidace takové škody je bez spoluúčasti a škoda nemá dopad na bezeškodný průběh pojistníka.

S rozhodováním o účelnosti havarijního pojištění pro vaše auto doporučuji obrátit se na vašeho finančního poradce. Při sjednání pak přemýšlejte nad zvolenou spoluúčastí. Tedy částkou, kterou se budete podílet na úhradě škody. Platí, že čím nižší je spoluúčast, tím vyšší je pojistné. Zvažte proto, zda budete chtít krýt hlavně větší škody a mít tak i vyšší spoluúčast, nebo i malé škody. Pokud zvolíte nižší spoluúčast, počítejte s přirážkou na pojistném. Výše pojistného je pak vedle výše spoluúčasti závislá především na ceně vozidla, stáří vozidla, stupni zabezpečení proti krádeži a bezeškodném průběhu pojistníka.

Pokud pro své vozidlo sjednáte havarijní pojištění, nechejte si pravidelně (cca po dvou letech) přepočítat výši pojistného v závislosti na poklesu hodnoty vozidla a nové sazby pojistného. Vyšší pojistné plnění, než je tato hodnota, při pojistné události stejně nedostanete a zbytečně byste mohli platili více. Tento postup je třeba provádět s rozvahou, neboť nejnižší sazby (procentní podíl z ceny vozu) pro výpočet pojistného z ceny auta mají nová vozidla a tato sazba se se stářím vozu zvyšuje.

Ing. Vladimír Malčík
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 3.5.2018.