Select Page

Patloku nahradí Vysloužil. Obyvatelé Rakvic varují

Patloku nahradí Vysloužil. Obyvatelé Rakvic varují

Vedení města se rozhodlo vyhlásit výběrové řízení na post ředitele základní školy Komenského a po 28 letech ve funkci nahradit Miroslava Patloku. A to i přes to, že žádal o prodloužení mandátu z důvodu plánované rekonstrukce školy.

V lednu letošního roku zaslal Miroslav Patloka radním písemnou žádost, ve které žádal o prodloužení mandátu do 30. 6. 2019 a to z důvodu, aby mohl být přítomen realizaci projektu rekonstrukce školy za zhruba 50 milionů. „Na zajištění dotace jsem obětoval velmi mnoho energie a svým způsobem i zdraví. Rád bych proto svoji profesní kariéru ukončil současně s dokončením realizace projektu,“ uvedl Patloka a dodal, že od vedení města neobdržel odpověď a konkurz na ředitele ZŠ Komenského byl skutečně vyhlášen. Přestože Sdružení nestraníků mělo ve svém volebním programu v roce 2014 uvedeno, že budou „usilovat o udělení kompetencí pro zastupitelstvo jmenovat a odvolávat ředitele příspěvkových organizací a složek města“, bylo nynější výběrové řízení v rukou vedení města a Školské a kulturní komise.

S postupem vedení města nesouhlasí opozice. „S ohledem na dlouhodobou a kvalitní práci jsme navrhovali vyjít p. Patlokovi vstříc a již nyní si smluvně ujednat termín ukončení ředitelského postu. Zřizovatel by tak měl jasno, kdy vyhlásit výběrové řízení a p. Patloka by měl možnost projekt rekonstrukce dokončit. Bohužel rada města akceptovala doporučení p. Vejpustka a p. Švásty a zastupitelstvu nedali šanci se ani vyjádřit, natož argumentačně ovlivnit rozhodnutí, “ uvedl zastupitel za ODS Libor Sadílek.

Přestože mezi uchazeči byli i učitelé ZŠ Komenského, výběr nového ředitele byl pro mnohé překvapivý. Na webových stánkách nestrannehustopece.cz se nad rozhodnutím vedení města pozastavili i obyvatelé Rakvic. „Nevím, jestli si Vaši radní sehnali informace o řediteli Vysloužilovi, ale my jsme rádi, že u nás skončil. Po svém nástupu do Rakvic propustil 3 učitelky těsně před důchodem. Kvalita naší školy nic moc, některé děti dali rodiče raději do Pavlovic. No a inspekce ve své zprávě píše, že největší slabina školy je řízení pedagogických procesů. Vloni mělo jenom 17 dětí na 2. stupni vyznamenání. A vy si vyberete ještě 4 učitele k Vám. To se divím, že se žádní rodiče neozvali. Nebo kamarádská výpomoc?“ uvedla paní Marie z Rakvic.

„Radní znovu ukázali, jak umí rázně vládnout. Nejdříve odstavili pana Patloku a poté si vybrali pana ředitele z Rakvic, který byl sice doma odvolán, ale pro Hustopeče ideální volba. Celé si to dopředu nachystali a potom pod názvem konkurz dokonali. Výsledkem je absolutní pomsta dosavadnímu řediteli, protože úspěch se neodpouští. Pod vedením pana Patloky se z Komendy stala velmi úspěšná škola, která vadila především bývalému vedení konkurence. Rada města tentokrát zakročila razantně a nekompromisně. Protože sami neumí nic kvalitně rozhodnout, opírají se pořád o nějaké komise, aby to špatné nebylo na ně,“ uvedl na výše jmenovaných webových stránkách pan Leoš.

Otázkou zůstává, nakolik je volba nového ředitele koncepční pro rozvoj školy. Město Hustopeče a také ZŠ Komenského jsou pro něj zcela novým prostředím. Navíc bude po uplynutí období, na které je jmenován, v důchodovém věku. Šestiletý mandát nového ředitele Vysloužila započne k 1. 8. 2018.

-kuk-
Foto: archiv ZŠ Komenského