Select Page

Zastupitelé mění názor na výstavbu kruhového objezdu

Zastupitelé mění názor na výstavbu kruhového objezdu

Na zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 21. 6. 2018 vystoupila část zastupitelů s tím, že nesouhlasí s výstavbou průmyslové zóny ve směru na Starovice a tento projekt již nebudou dále podporovat.

Argumenty:

• Průmyslová zóna má být napojena na infrastrukturu Hustopečí, ale pozemky se nachází v katastrálním území obce Starovice.

• Kruhový objezd prozatím financuje město z vlastních zdrojů bez písemných dohod a závazků spoluúčasti developera.

• Společnosti, které o pozemky projevily zájem, plánují výstavbu skladišť. Místní zaměstnavatele ale již nyní trápí nedostatek uchazečů na manuální činnosti.

Zastupitel Kamil Konečný zdůraznil, že nesouhlasí, aby o výstavbě nové průmyslové zóny rozhodovali za celé město 4 radní (tj. nadpoloviční většina) a na jeho výzvu tak proběhlo hlasování, které mělo rozhodnout, jestli bude o projektu dále rozhodovat 7 členná rada města nebo 21 členné zastupitelstvo. Proti jeho návrhu však hlasovalo 8 z přítomných 13 zastupitelů a nadále tak rozhodování o záležitostech ve věci kruhového objezdu náleží radě města.

Klíčové kroky pro podporu tohoto záměru prosazují, ale výstižnější slovo je protlačují 4 radní. Tito zástupci občanů dělají vše pro to, aby za investora průmyslové zóny Starovice odpracovali a z městské kasy uhradili většinu nákladů v řádu desítek milionů koru. Většina zastupitelů nepodpořila vypořádání pozemků pod budoucím kruhovým objezdem. Tím řekla záměru jasné NE. Zastupitelé mají prostě pochybnosti o celém z mého pohledu podivném projektu. Věřím, že je to jasným signál nejen pro radní, ale i zastupitele a veřejnost, uvedl zastupitel za ODS Libor Sadílek.

Směna pozemků nebyla odsouhlasena

Další bod hlasování se týkal majetkového vypořádání pozemků pod plánovaným kruhovým objezdem mezi městem a Jihomoravským krajem. Návrh podpořilo jen 7 zastupitelů a směna pozemků tak nebyla schválena.

„Vítám, že zastupitelé smlouvu neschválili a tak došlo k dočasnému zastavení realizace záměru výstavby obřích hal na území obce Starovice, které by naprosto neúměrným způsobem zatížily infrastrukturu našeho města jak z hlediska dopravy, tak z hlediska vody a čištění odpadních vod bez toho, že by město Hustopeče mělo jednu jedinou výhodu z této investice. Sdílím se zastupiteli i další argumenty, jako je naprostý nedostatek pracovní síly či to, že investice pro developera se připravuje za peníze města. Jsem rád, že většina zastupitelů řekla jasné ne této pro Hustopeče nesmyslné výstavbě,“ uvedl zastupitel za ODS Jiří Kadrnka.

Nesouhlasné názory zastupitelů se týkají také přístupu vedení města k developerovi. „Kterému podnikateli v Hustopečích byl umožněn takový komfort, že by město vykoupilo pozemky za cenu 800,- Kč/m2, udělalo mu projektovou dokumentaci na křižovatku či kruhový objezd a tento podnikatel by zaplatil jen část nákladů? Například kruhový objezd u průmyslové zóny při odbočce na Popice byl vybudován ze soukromých zdrojů, to je zcela standardní a transparentní. Ale takových příkladů by se v našem městě našly doslova desítky,“ dodal Kadrnka.

To, že město vynakládalo prostředky na projekt pro tohoto developera, svědčí také vyjádření zaměstnance městského úřadu, který si přál zůstat v anonymitě (redakce má jeho jméno k dispozici). „Developer, který chce výstavbu obřích terminálů na katastru obce Starovice uskutečnit, požádal písemně město Hustopeče, že chce jednat o využití projektové dokumentace města pro výstavbu části této infrastruktury.“

Majetkovému vypořádání s Jihomoravským krajem se bude věnovat zastupitelstvo na svém příštím zasedání, tj. 20. 9. 2018.

-kuk-
Foto: Google maps