Select Page

S2: Krajský úřad potvrdil nezákonný postup u Křížového kopce

S2: Krajský úřad potvrdil nezákonný postup u Křížového kopce

Rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje došlo k dalšímu posunu ve věci lokality S2, kde má vzniknout asi 70 domů. Úřad potvrdil nezákonný postup stavebního úřadu našeho města a nezákonné rozhodnutí Rady města ve věci dopravy v této lokalitě.

Rozhodnutím z 11. 5. 2018 zahájil Krajský úřad přezkumné řízení k vydanému územnímu rozhodnutí na stavbu inženýrských sítí u Křížového kopce. Došel k závěru, že vydáním tohoto územního rozhodnutí stavebním úřadem v Hustopečích došlo k porušení právních předpisů. Nezákonnost spatřuje zejména ve dvou bodech:

  • Nebyla zpracována studie dopadu na životní prostředí (vzhledem k velikosti lokality) tzv. EIA. Na toto upozorňovaly i Hustopečské noviny ve svém článku ze dne 13. 2. 2018.
  • Návrh řešení dopravy do této lokality, který je smluvně ujednán mezi městem Hustopeče a investorem, považuje za nedostatečný.

Tato Smlouva o souhlasu se stavbou na pozemcích města ze dne 23. 11. 2017 byla schválena Radou města 21. 11. 2017 (usnesení č. 5/79/17) nejtěsnější možnou většinou (4 ze 7 radních). Jednalo se už o třetí hlasování v této věci, na předchozích dvou zasedáních ji nepodpořil dostatečný počet radních.

Bylo to natolik kontroverzní rozhodnutí, že 7 zastupitelů požádalo o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva města k projednání této záležitosti. A nyní KÚ spatřuje nezákonnost v tom, jak tato smlouva řeší dopravu po ukončení výstavby. Zdůrazňuji, že neřešení dopravy při a po výstavbě je klíčovým problémem, na který obyvatelé i někteří zastupitelé upozorňují od roku 2016,“ sdělil k přezkumnému řízení zastupitel Jiří Kadrnka, který byl jedním z iniciátorů svolání mimořádného zasedání zastupitelstva.

KÚ JMK svým usnesením spatřuje nezákonnost vydaného rozhodnutí v nedostatečném návrhu řešení dopravy po ukončení výstavby, nikoli ve smlouvě samotné, tedy nikoli v rozhodnutí Rady. Nejde proto o nezákonnost – o tu by šlo v případě rozporu se zákonem.  V žádném případě se Rada (je oprávněna rozhodovat nadpoloviční většinou, tedy 4 členy) nedopustila nezákonnosti, když schválila smlouvu. Doprava do dané lokality je v souladu s Územním plánem města i s územní studií S2,“ reagovala starostka Hana Potměšilová.

 

Jaké je ono dopravní řešení?

Doprava při výstavbě inženýrských sítí je přes ulici Kpt. Jaroše zakázaná, měla by být vedena přes ulici Habánskou (kolem Finančního úřadu). Zde je ale zákaz vjezdu vozidel nad 3,5t, silnice je ve špatném technickém stavu a její trasa je pro nákladní vozy natolik komplikovaná, že není jisté, jestli tudy zvládnou stovky nákladních aut vyjet. Více se dočtete v reportáži z 8. 2. 2018.

Zatím není dopravně řešena výstavba samotných rodinných domů, kterou si budou organizovat vlastníci pozemků. Na tuto problematiku dlouhodobě upozorňují Hustopečské noviny i obyvatelé Kpt. Jaroše.

 „Dlouhodobě a opakovaně upozorňujeme na tuto absurdní situaci, kterou způsobilo vedení našeho města, když odmítlo akceptovat obavy obyvatel Kpt. Jaroše. Vedení města nepožaduje po investorovi výstavbu silnice z ulice Bratislavská jako komfortní a jediné schůdné a slušné řešení. Lidé, kteří mají v lokalitě S2 uzavřené rezervační smlouvy a chtěli by tam stavět, se tak stali obětí nekorektní dohody mezi developerem a částí vedení města. Vedení tak dalo přednost developerovi, který ušetřil cca 10 mil. Kč, tím, že nemusí stavět novou přístupovou komunikaci, před zájmy svých občanů,“ říká zastupitel města Libor Sadílek.

-kuk-
Foto: Veronika Kuklová