Select Page

Rady ze světa peněz: Kdy vás zachrání pojištění odpovědnosti

Rady ze světa peněz: Kdy vás zachrání pojištění odpovědnosti

Mnozí z nás už to zažili. Voda z rozbité pračky vytopila sousedy pod námi. Při výletu na kole vy nebo vaše dítě odřete někomu auto nebo se srazíte s jiným cyklistou.

Často dochází k situacím, kdy způsobíte škodu na majetku nebo zdraví někomu jinému. Byť je neúmyslná, je potřeba počítat s následky a nést za ni odpovědnost. Platit takovou škodu z vlastní kapsy může být pro rodinný rozpočet opravdu nemilou položkou, zejména v případě kdy způsobíte újmu na zdraví, zvláště pak vážnou (například s trvalými následky). Jak se takovým událostem vyhnout bohužel neporadíme. Ukážeme vám možnost, která v případě újmy někomu druhému nemusí být pro vás a vaši peněženku bolestná. Existuje totiž odpovědnostní pojistka, díky které uhradí škodu za vás pojišťovna.

Výhodou tzv. pojistky odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě je to, že chrání nejen vás, ale i celou vaši rodinu žijící s vámi ve společné domácnosti. U některých pojišťoven se pojištění vztahuje i na domácí mazlíčky. V rámci takové odpovědnostní pojistky jsou pak kryty jak případné škody na zdraví, tak i škody na věcech.

 Pozor na výluky

Pokud tedy o sjednání pojištění odpovědnosti uvažujete, zkontrolujte si nejprve pečlivě stávající majetkové smlouvy, konkrétně smlouvu o pojištění domácnosti či nemovitosti. Možná je pojištění odpovědnosti její součástí. Před uzavřením smlouvy je pak dobré pročíst si v pojistných podmínkách hlavně, co se rozumí pojistnou událostí a jaké jsou naopak výluky a v neposlední řadě zvažte i výši limitu pojištění. Částka 1 milion korun nemusí být v současné době, zejména při způsobení zdravotní, dostačující. Pojišťovnu pak vybírejte podle toho, jak se staví k situacím, které by se zrovna vám mohly přihodit.

Tuzemské pojišťovny nabízejí více variant pojistných krytí, co do rozsahu i výše. Stejně jako u jiných pojistných produktů i v tomto případě platí, že čím levnější varianta, tím méně rizik je pokryto. Například nemusí být pravidlem, aby v běžném pojištění odpovědnosti bylo automaticky zahrnuto i krytí škod v zahraničí. Pojišťovny škodu neuhradí, pokud ji způsobíte někomu úmyslně, hrubou nedbalostí případně sobě samému nebo svým blízkým. V současné době jsou velmi časté škody na přenosné elektronice, ale zde pozor. Tyto škody jsou často ve výlukách, ale mohou se připojistit.

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené v běžném občanském životě se ne vždy vztahuje na poškození vypůjčené věci. Na škody, které způsobíte jako zaměstnanec, podnikatel nebo jako řidič vozidla se toto pojištění nevztahuje. V takových případech existují speciální pojistky. Některé profese jako například lékaři, advokáti, auditoři, účetní, architekti, projektanti apod. si sjednávají speciální pojištění profesní odpovědnosti. Speciální podmínky pak mívají chovatelé hospodářských zvířat, myslivci, modeláři, ale třeba i vedoucí dětských kroužků či organizátoři společenských akcí. Proto je dobré obrátit se na svého finančního poradce, který si z odpovědnostní pojistkou ušitou na míru právě vám hravě poradí.

Ing. Vladimír Malčík
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 22.3.2018.