Select Page

Rady ze světa peněz: Jak spořit na důchod?

Rady ze světa peněz: Jak spořit na důchod?

Hledáte spoření na stáří? Jednou z možností, jak ukládat peněžní prostředky na důchod je například státem podporovaná forma – tzv. doplňkové penzijní spoření (DPS).

Jedná se o nové označení pro smlouvy bývalého penzijního připojištění, které máte možná doma. Je mezi nimi nějaký rozdíl? Vedle názvu především ten, že od roku 2013 již novou smlouvu za starých podmínek penzijního připojištění není možné uzavřít.

Pokud jste vlastníci starého penzijka, můžete za sjednaných podmínek nadále spořit a naspořené prostředky čerpat. Nárok na výběr máte buď v 50, nebo v 60 letech podle podmínek daných smlouvou. V případě, že máte sjednanou i tzv. výsluhovou penzi, můžete po 15 letech spoření vybrat polovinu naspořené částky. Oproti tomu u nového doplňkového penzijního spoření můžete naspořené peníze vybírat po 60 měsících spoření a dosažení 60 let věku. Zajímavou možností u DPS může být i tzv. předdůchod, který je vyplácen až o 5 let dříve než starobní důchod z úspor doplňkového penzijního spoření. Předdůchod umožňuje dřívější výběr naspořených prostředků, aby klient nemusel žádat o předčasný důchod, který by znamenal trvalé snížení státního důchodu.

Vyšší výnosy

 Dalším rozdílem mezi smlouvami uzavřenými za starých podmínek a doplňkovým penzijním spořením je výnos. Staré „penzijáky“ odkázané na konzervativní investice, díky kterým dodržují zákonnou povinnost každoročního nezáporného zhodnocení, totiž nemají při současných minimálních úrokových sazbách možnost vyšších výnosů. Člověk, který spoří tímto konzervativním způsobem, by se měl zamyslet, kolik let mu zbývá do možnosti výběru naspořených peněz.

U doplňkového penzijního spoření je totiž možné výnos ovlivnit volbou investiční strategie – od konzervativní po agresivní. Dle zvolené strategie sice podstupujete míru rizika a výsledek není nikým garantován, ale u investování do akcií a podílových fondů, prostřednictvím kterých účastnické fondy doplňkového penzijního spoření peníze spravují, platí: čím delší je investiční horizont, je riziko ztráty menší. A když máte do důchodu 20 let? Setrvávat v konzervativní strategii desítky let je i kvůli inflaci nezajímavé a dává smysl u klientů, kteří mají vzhledem k věku kratší investiční horizont.

Jestliže stále váháte, zda vstoupit nebo setrvat u těchto programů, jejich další výhodu, může být také státní podpora. Při měsíční platbě nad 1 000 korun navíc vzniká nárok na daňovou úlevu, maximálně však 24 000 ročně. Nejideálnější měsíční úložka je tedy 3 000 korun měsíčně. K doplňkovému penzijnímu spoření vám může přispívat také zaměstnavatel, pro nějž jsou příspěvky daňově uznatelným nákladem.

Od roku 2016 je možné uzavírat také dětská spoření. Státní podpora je pro ně totožná, v osmnácti letech věku a za dalších splněných podmínek bude mít účastník přístup k třetině částky. Daňové úlevy se tohoto spoření ovšem netýkají. Vyplatí se ovšem založit DPS novorozencům a malým dětem a to zejména z důvodu nízkých poplatků, které jsou regulovány státem a s možností zajímavého výnosu. Dětské DPS může být alternativa pravidelné investice do fondů životního cyklu avšak s omezenou možností výběru. Při předčasném ukončení smlouvy (po 18, 20 letech) se sice státní příspěvky vrací, ale zhodnocení z nich klientovi zůstává.

Petr Švec
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 5.4.2018.