Select Page

Rady ze světa peněz: Cílová částka stavebního spoření

Rady ze světa peněz: Cílová částka stavebního spoření

U smlouvy o stavebním spoření hraje jednu z hlavních rolí cílová částka. Pokud se chystáte uzavřít „stavebko“, je dobré vědět, jakou výši cílové částky zvolit. Závisí na ní totiž několik důležitých parametrů smlouvy. Například poplatek za uzavření smlouvy, jehož výše je zpravidla jedno procento z cílové částky. Při cílové částce 500 000 Kč tedy zaplatíte jednorázový poplatek 5000 korun.

Dále se podle cílové částky stanovuje výše měsíční úložky. Ta je spořitelna od spořitelny jiná, obvykle však 0,5 až 1% cílové částky. Pro cílovou částku 500 000 Kč tedy 2500 až 5000 korun. Stejné pravidlo jako pro měsíční úložku, platí také pro splátku úvěru ze stavebního spoření. I ta se stanovuje podle cílové částky.

Cílovou částkou je podmíněna také doba na přidělení úvěru či výše úvěru. Získat řádný úvěr je možné až poté, co klient naspoří určitou částku a dosáhne předepsaného hodnotícího čísla. Oba tyto parametry rovněž závisí na cílové částce. Žadatelé o řádný úvěr ze stavebního spoření by měli vědět, že je poskytován ve výši rozdílu mezi cílovou částkou a naspořenou částkou, která zpravidla činí minimálně 40% cílové částky. Nízká cílová částka tedy znamená malý úvěr ze stavebního spoření. Pokud je při cílové částce 500 000 Kč potřeba naspořit 40% cílové částky (tedy 200 000 Kč), pak je možné získat úvěr nejvýše 60%, tedy 300 000 Kč. Pokud je naspořeno více, je úvěr nižší. Cílovou částku lze během doby spoření kdykoliv upravit – jak směrem nahoru tak směrem dolů. O zvýšení cílové částky žádáte, pokud potřebujete například vyšší úvěr, než je sjednaná cílová částka. Naopak, pokud chcete smlouvu z jakéhokoliv důvodu předčasně ukončit, je výhodné nejdříve zažádat o snížení cílové částky. Ušetříte za nižší poplatek.

Spoření nebo úvěr

Podle zákona o stavebním spoření se cílová částka „rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků“.

Výše cílové částky tak bude záviset na tom, jestli máte v úmyslu jen spořit, nebo si chcete vzít úvěr. Pokud zvažujete pouze spoření, vyplatí se nastavení cílové částky podle doby, po kterou plánuje spořit, a to včetně započítání budoucích státních příspěvků a úroků z vkladů a státních příspěvků. Hodláte-li spořit šest let, pak vám bude stačit cílová částka odpovídající přibližně šestinásobku ročně vložených vkladů, státní podpory, úroků z nich a zaplacených poplatků.

Plánujete uzavřít spoření s úmyslem vzít si ihned poté úvěr? Cílová částka bude rovna výši úvěru. Budete úvěr potřebovat, ale nevíte kdy jakou výši, je vhodné cílovou částku nadsadit. Spořitelny sice navyšování cílových částek umožňují, ale pod podmínkou změny smlouvy a většinou i úrokových sazeb na stávající podmínky. Pokud si nejste jistí, je dobré si nechat poradit od zkušeného finančního poradce, který vám doporučí jak vysokou cílovou částku nastavit.

Ilona Janglová
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 8.2.2018.