Select Page

Levandulová farma pod Pálavou je raritou. Sama o sobě, ale také lidským příběhem

Levandulová farma pod Pálavou je raritou. Sama o sobě, ale také lidským příběhem

Když každoročně v červnu rozkvetou v malé obci Starovičky pod Pálavou levandulové plantáže je to exotická podívaná. Záplavu květů obdivují místní lidé i turisté. Fialkové lány ale také skrývají silný lidský příběh. Příběh farmáře Standy Bízy, kterému v mládí osud nadělil velký políček. Po nehodě, která se stala při provozování jeho oblíbeného sportu, skončil totiž na vozíku. Už nikdy se nepostavil na nohy. Tady by příběh většiny z nás skončil. Jenže Standa to nevzdal. Našel v sobě obrovskou sílu ‚něco‘ dělat. Nejen, že se dál věnoval sportu, tentokrát na handbiku, ale také si uvědomil silněji, snad víc než kdykoliv předtím, že rodná víska a zemědělství jsou mu blízké. Před třemi lety tam proto založil levandulovou farmu a dnes pěstuje už desítky tisíc rostlin na třech hektarech polí. A nejen to, v chráněné dílně, kde vyrábí levandulové dobroty, kosmetiku i dekorace, zaměstnává téměř desítku zdravotně handikepovaných lidí. V sezoně i víc.

Začtěte se do poutavého příběhu levandulového farmáře, tak jej vidí on sám, společně se svojí kolegyní Blankou Vaňkovou. Je to povzbuzující a inspirativní, silný příběh.

Jak Standa k levanduli přišel

Za devatero vinohrady žil mladý jinoch, který se každé ráno kochal pohledem na překrásné Pálavské vrchy, snil o cestách po hvězdách, poznávání nových míst i lidí a neopakovatelných dobrodružstvích. Jeho velkým snem bylo na vlastní kůži zažít pocit absolutní volnosti a svobody. Snad právě proto jej vždy přitahovala letadla a létání. Naplnění jeho touhy bylo na dosah ruky. Vypravil se s nadšením do místa, kde se vyšplhal na vrchol kopce a s energií sobě vlastní se s padákem na zádech vrhl dolů vstříc novému prožitku. Připadal si volný jako pták. První extáze pocitů blaženosti se jej zmocnila a naplnila každičkou část jeho těla. Blankytně modrá obloha nad hlavou a pestrobarevná paleta krajiny pod ním. Opojen dosud neznámými pocity se nechal unášet na vlně emocí. Ze směsice prolínajících se barev však najednou rychle začaly vystupovat stromy, domy, lány obilí, stébla trávy…

Náhlé ticho a tmu vystřídal oslepující proud světla, povyk cizích hlasů a nepopsatelně neznámý pocit při vyřknutí slov: „Už nikdy se nepostavíš na nohy“. Po návratu ze sanatoria se mladý Standa začal smiřovat s novou životní situací a učil se sžívat se svým vzdáleně známým prostředím. Soustředil se sám na sebe a objevování svých nových možností. Dokázal se aktuálním skutečnostem postavit čelem a učaroval mu sport, jemuž se aktivně a úspěšně věnoval několik let. S nabídkou stát se profesionálním sportovcem přišlo také nejtěžší rozhodování o svém dalším působení. Standa měl vždy rád svou rodnou vesnici Starovičky. Jako malý kluk trávil každou volnou chvíli ve vinohradě nebo na poli se svým dědou, ke kterému vzhlížel. A v tomto rozhodujícím období na něho myslel stále častěji. Zatoužil vrátit se ke kořenům a navázat na rodinnou tradici spojenou s obhospodařováním půdy. Často se setkával s jemu dosud neznámou vůní, která ho vždy něčím upoutala. Začal se o ni více zajímat a doslova propadl jejímu kouzlu. Vše začalo prvotním záměrem vybudovat  chráněnou dílnu, kde by našli uplatnění lidé s různými speciálními potřebami a handicapy. Zajistit stálou pracovní náplň pro handicapované nebylo vůbec jednoduché, a proto se hledal jiný způsob, jak zajistit stálý provoz s vhodnou pracovní náplní. A tak se jednoho dne v kopcích pod Pálavou objevily zelenošedé lány levandule a Standa se stal levandulovým farmářem. Opájen magickou vůní i barvou levandule se těší z voňavé práce na farmě.

Levandulová farma z jižní  Moravy zblízka
Začátek příběhu Levandulové farmy z jižní Moravy už známe, ale farmář Stanislav Bíza nám ji představí trochu blíže. Pole se nachází v malé obci Starovičky, nedaleko Hustopečí a Lednicko-valtického areálu, v kraji známém především výrobou vína, lidovými tradicemi a významnými kulturními památkami. Políčko obklopené vinohrady nabízí nezapomenutelný výhled do krajiny, kterému dominují Pálavské vrchy. Při pohledu na kopce za Starovičkami nemůžete krásné nafialovělé lány přehlédnout.

V roce 2014 jsme zasadili 40 tisíc sazenic levandule lékařské a s napětím očekávali první pěstitelské úspěchy. Velkou podporu jsem našel v rodině, která mi se vším ochotně pomáhala a pomáhá. Množství levandule z první sklizně v roce 2015 bylo zanedbatelné, přesto však dostačující pro výrobu prvních levandulových výrobků – nahřívacích polštářků s levandulí, se kterými jsme začali objíždět jarmarky v okolí. Teprve další rok přinesl vydatnou sklizeň a bylo nezbytně nutné najmout další zaměstnance do šicí a výrobní dílny. V současné době náš levandulový tým tvoří 8 kolegů, kteří vyrábí dekorativní, relaxační, kosmetické i potravinové produkty z levandule, a jiní se starají o chod farmy i obchodu. Vše, co sklidíme, sami zpracujeme, jen velmi malé procento levandule, zejména čerstvé, potom putuje k dalším prodejcům a zpracovatelům. V sezóně polních prací se náš tým rozrůstá o další členy, abychom včas zvládali péči o keříky i pole. V období sklizně k nám potom přijíždějí nadšenci z různých koutů republiky, aby mohli na vlastní kůži zažít „levandulobraní“.  Aktuálně obhospodařujeme asi 3 hektary polí osázených levandulí lékařskou, což je dvojnásobek původní výměry.

Bez pomocníků a techniky to nejde
Samotné pěstování ve velkém se z hlediska péče o rostliny docela zásadně liší od pěstování levandule na zahradě. Správné načasování sadby, sestříhávání, sklizně a obdělávání levandulových keřů je zásadní. Pár keříků na zahradě každý zvládne opečovávat sám, ale na 40 000 sazenic už je za potřebí více šikovných rukou. Při pěstování levandule lékařské, která v našich zeměpisných šířkách není tradičně pěstována ve velkém, jsme prošli obdobím experimentů, stáží a nepřetržitého studia. Učili a učíme se vše vlastně od začátku a neustále objevujeme nové skutečnosti a zajímavosti. Mnoho zdrojů informací jsme našli v zahraničí, kam jsme několikrát vycestovali za poznáním způsobu pěstování a zpracování levandule. Pořizování strojů není také zcela jednoduché, protože za zařízeními na obdělávání a zpracování levandule musíme vyrážet právě do zemí, kde je levandule tradičnější plodinou. Počáteční starosti a obavy nyní přecházejí v radosti a úspěchy. Díky levanduli se setkáváme se spoustou zajímavých a inspirativních lidí – obchodních partnerů, zákazníků i spolupracovníků, čímž si neustále rozšiřujeme obzory. Neustále vyvíjíme nové produkty, abychom uspokojovali stále více zákazníků.

Úcta ke krajině, tradicím a sounáležitost s přírodou jsou pro nás klíčové hodnoty, které se promítají ve všech oblastech našeho působení. Samozřejmostí tedy je, že levanduli pěstujeme přirozeným způsobem bez chemického ošetření. Péče o krajinu a životadárnou půdu, je obzvlášť v dnešní době, velmi aktuální a na místě. Právě nám končí přechodné období pro bio certifikaci, což je pro nás dalším důležitým krokem pro rozvoj farmy.

O své si říká i turistika

Pomalu se dostáváme do povědomí návštěvníků jižní Moravy. Minulá sezóna pro nás byla v tomto ohledu zcela nová a návštěvnost farmy stoupla několikanásobně. Velký zájem o rozkvetlé lány mají také fotografové z různých regionů. Pohled z kopce na okolní krajinu je opravdu výjimečný a při západu slunce magický.

V nadcházející sezóně se návštěvníci farmy mohou těšit na nové výrobky i zážitky. Připravujeme na příklad oddechovou zónu přímo na poli, informační tabule, levandulové dobroty i zážitkové exkurze ve výrobě, aj. Aktuální informace vždy najdete na našem webu: www.levandulezmoravy.cz.

Levandule lékařská: charakteristika

Levandule lékařská je bylina, kterou si většina lidí spojuje s odpočinkem, pohodou a nezaměnitelnou vůní a barvou. Tradičně se za touto bylinou lidé vydávají do Francie či Chorvatska, což už nyní nemusí. Největším nepřítelem levandule je silný mráz a přemokření, takže se levanduli na jižní Moravě poměrně daří. Jsme přesvědčeni, že tato bylina má všestranné využití a její potenciál je obrovský. Ostatně s našimi výrobky se o tom můžete přesvědčit na vlastní kůži, nos nebo jazyk.

 

Převzato z časopisu AKČR Agrobase
Autor: Dagmar Sedláčková
Foto: Archiv Levandulová farma