Select Page

Křížovému kopci dominují kříže

Křížovému kopci dominují kříže

Rozšíření biocentra na Křížovém kopci je téměř dokončeno. Koncept ve znamení kříže je místem, kde se návštěvníci mohou setkat s rostlinami a živočichy typickými pro tuto oblast.

„Dominantou místa je  vysázena dubová alej v půdorysném tvaru kříže s celkem 62 jedinci dubu zimního.  Ve středu aleje se nachází dubový kříž, od něhož se rovněž nabízí průhled alejí na kapli sv. Rocha,“ říká Pavla Novotná z Majetkoprávního odboru.

V lokalitě byly vybudovány cesty pro pěší, ale také hnízdní stěna pro ptactvo a suchá zídka pro ještěrky a podobný plaz.

„Jsou zde zasázeny chráněné druhy rostlin, které jsou typické pro step. V místě očekávaného pohybu návštěvníku je založen pochozí trávník, v klidovějších místech pak květnatá louka,“ vyjmenovává Novotná.

Projekt zachoval zdravé vzrostlé stromy a vinici a doplnil je o domácí dřeviny, ale také například o ovocný sad. „Úmyslem je navrácení tradičních odrůd do krajiny, jejichž plody budou zároveň sloužit jako sezónní občerstvení pro návštěvníky,“ vysvětluje Novotná a dodává, že při výběru výsadby byl kladen důraz na pestrost a časovou následnost podzimního zabarvování listů.

V severovýchodní části byla vybudována kruhovitá relaxační zóna s lavičkami, hmatovou stezkou a balančními prvky pro děti. „Cílem bylo rozšířit stávající biocentrum, využít potenciál území, zabránit erozi a vytvořit zajímavé místo pro pěší,“ uzavírá.

-kuk-
Foto: Veronika Kuklová
Koordinační situace: archiv města