Select Page

Rady ze světa peněz: Ochraňte své auto proti přírodním živlům

Rady ze světa peněz: Ochraňte své auto proti přírodním živlům

Vichřice Herwart, která se nedávno prohnala celým Českem, ukázala sílu matky přírody, neznalost vlastních pojistných smluv i záludnosti skryté v pojistných podmínkách.

Spousta majitelů aut je mnohdy rádo, že ve své ulici najdou nějaké to parkovací místo. Co na plat, že se žene bouře a postavili jsme svého čtyřkolového miláčka v blízkosti stromu. Divila bych se, kdyby se našel člověk, který předem vytuší, že nápor větru je tak silný, že větve stromu nevydrží a spadnou rovnou na auto a raději zaparkuje dál od vchodu domu.

Ale co dělat, když větve na auto opravdu spadnou? Máte-li havarijní pojištění, můžete být v klidu. Havarijko poskytuje komplexnější ochranu. Primárně je totiž určeno na náhradu škod způsobených právě na pojištěném autě. Domáhat se u pojišťovny náhrady škody pouze s povinným ručením ani nezkoušejte, pokud k němu nemáte připojištěné riziko živelných škod.

Uvažujete-li, že předejdete podobným situacím a živelní pojištění si sjednáte, raději dvakrát čtěte, než něco podepíšete. Mohli byste totiž zplakat nad výdělkem. Přesný rozsah živelního pojištění je totiž obvykle dán nabídkou a podmínkami konkrétní pojišťovny. Veškeré výluky jsou zpravidla uvedeny nejmenším písmem v pojistných podmínkách dlouhých na několik stran.

Není vítr jako vítr

Mezi základní přírodní živly patří požár, blesk, vichřice, krupobití, pád stromů, stožárů nebo jiných věcí, sesuv nebo zřícení laviny, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, tíha sněhu a námrazy. Ovšem živly mají v pojistných podmínkách svou přesnou definici a běda, pokud se do ní netrefíte. Při vichřici pojišťovna plnit bude, při silném větru nikoli.

Někdy je zase rozsah živelního pojištění omezeno na pojištěné vozidlo a jeho obvyklou výbavu, tudíž se nevztahuje na nadstandardní výbavu či dodatečné příslušenství vozu – třeba vozík. Některé pojišťovny zase z pojištění vylučují speciální typy vozidel, jako jsou například historická vozidla či vozidla autoškol.

Pokud jste si někde přečetli, že strom je považován za nemovitost a tudíž obvykle takovou škodu lze hradit pojištěním odpovědnosti v občanském životě i pojištěním odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti, také na souseda hned nevlétněte.

Soused nese odpovědnost za škodu pouze tehdy, pokud škodě mohl zabránit. Pokud tedy bude strom zcela zdravý a dojde k jeho zlomení při vichřici nebo třeba úderem blesku, nemusí takovou škodu poškozenému hradit. Jedná se totiž o takzvaný zásah vyšší moci.

Veronika Kuklová
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 16.11.2017.