Select Page

Rady ze světa peněz: Dopravní nehoda s cizincem

Rady ze světa peněz: Dopravní nehoda s cizincem

Střetlo se vaše auto se zahraničním? I v této situaci bude případná škoda kryta z povinného ručení viníka. Přestože zjištění informací o zahraniční pojišťovně může být v některých případech komplikovanější, je řešitelné.

Pokud nemusíte volat policii a shodnete se, kdo je viníkem, stačí vyplnit záznam o nehodě. Záznamu o dopravní nehodě, fotodokumentaci místa nehody a postavení vozidel a zejména údajům v zelené kartě viníka, kterou se prokazuje jeho pojištění, věnujte dostatečnou pozornost.

V případě, že vina je na vaší straně, nahlásíte skutečnost své pojišťovně, ta už se o všechno postará. Budete muset dodat zmíněný záznam o dopravní nehodě, kopii technického a řidičského průkazu. Způsobil však nehodu cizinec? Pomoc v takových případech poskytuje českým motoristům Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ta garantuje, že poškozený dostane pojistné plnění dle platných českých zákonů.

Vaše cesty autem se nemusí omezit je na české silnice. Pokud se vydáte na ty zahraniční a vaše auto se střetne s autem tamního domorodce, a nejste si jistí místními předpisy, tak je vždy vhodné zavolat policii. Ne každý si totiž před cestou do zahraničí pročítá legislativu dané země. Jste-li viníkem dopravní nehody, sdělte poškozenému potřebné informace. Opatřete plánek místa nehody a případně i fotodokumentaci nehody. Přivolaná police sepíše protokol, který podepište pouze tehdy, rozumíte-li mu a souhlasíte-li s jeho zněním, jinak do něho v češtině uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. Událost oznamte své pojišťovně.

Pokud vina není na vaší straně, obraťte se s nárokem na pojistné plnění přímo na příslušnou pojišťovnu viníka nebo na národní kancelář státu, ve kterém k dopravní nehodě došlo. Kontaktní údaje najdete na zadní straně zelené karty nebo na webové stránce Rady kanceláří. Jestliže nehodu způsobil řidič ze státu mimo Evropskou unii, je nutné se obrátit na škodního zástupce zahraničního pojistitele v České republice, jehož zjistíte u ČKP. Na Českou kancelář pojistitelů se obracejte také tehdy, pokud jste zahraničního pojistitele nebo jeho škodního zástupce v ČR nedohledali, a to nejpozději do 2 měsíců od dopravní nehody. ČKP vám poskytne radu i v případě, kdy nedošlo k uspokojení vašeho nároku či odůvodněnému odmítnutí zahraničním pojistitelem.

Na závěr doporučuji, zkontrolovat si před cestou do zahraničí platnost zelené karty, ale také, zda cílová destinace je kryta v rámci zelenokaretního systému. Ve složitějších případech byste se měli spolehnout na svého finančního poradce, který s vámi povinné ručení uzavíral.

Veronika Kuklová
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 9.11.2017.