Select Page

Falešná diskuze s občany? O výsledku je již rozhodnuto?

Falešná diskuze s občany? O výsledku je již rozhodnuto?

Vedení města nechalo vypracovat generel dopravy na rozsáhlou obytnou zónu od zástavby „Beverly“ až po ulici Okružní. Diskuze s občany o plánovaných změnách se uskutečnila v pondělí 12. března. Neobešla se bez bouřlivé debaty.

Zhotovitelé generelu dopravy se zabývali ulicemi Mírová, Okružní, Údolní, Pionýrská, U Větrolamu, Větrná, Generála Peřiny, Na Vyhlídce, Ludvíka Svobody, Polní, Družstevní a blok rodinných domů Záhumenice (tzv. Beverly, pozn. redakce). Nejvíce obyvatel přišlo z nové bytové zástavby směrem na Starovice. Ulice nejsou dostatečně osvětlené, protože stavební parcely byly rozprodány až k silnici. Oblast trápí také nedostatek chodníků a ty, které jsou, jsou nedostavěné. „Na nápravě v těchto ulicích pracujeme. Bohužel se jedná o zdlouhavý proces s majiteli pozemků,“ uvedla starostka Hana Potměšilová.

Podle zhotovitele generelu je hlavní problém v tom, že tak velkou obytnou zónu legislativa nedovoluje. Navrhují řešit konkrétní ulice a některé změnit na „zónu 30“. A to jak dopravním značením, tak i stavebními úpravami. Náklady se odhadují v milionech. Přesto Rada města tuto změnu v prosinci schválila.

Podle radního Kamila Konečného bylo však o změnách vedením města již rozhodnuto. „Dnešní setkání považuji tak trochu za divadlo. Rada města schválila v prosinci změnu obytných zón na zóny 30,“ vysvětlil a dodal, že navrhuje potřebné dostavby chodníků a stavební úpravy financovat z příjmů z radarů. „Se změnou zón nesouhlasím, ale vedení města slíbilo tyto příjmy investovat do bezpečnosti,  tady tedy mají skvělou příležitost.“

Se změnami nesouhlasí také Erik Lipnický. „Nevěřím, že změnu dopravního řešení iniciovali sami občané. S obytnou zónou jsme spokojeni, naučila rezidenty parkovat v garážích a na vlastních pozemcích místo u silnice. Myslím si, že důvodem vytvoření zón 30 je získání dotace na bezbariérovou trasu od ZŠ Komenského až k výstavbě na Starovice. Zóna 30 totiž na rozdíl od té obytné vyžaduje chodníky.“

Dopravní inženýr také potvrdil, že postup zvolený v našem městě je nestandardní. „Ještě nikdy jsem se nesetkal s žádostí města, abych tímto způsobem měnil pomalejší zóny na rychlejší.“

-kuk-