Select Page

S2: Testovací jízda pro dodavatelské firmy. Výsledek? Úzké cesty a tankodrom

S2: Testovací jízda pro dodavatelské firmy. Výsledek? Úzké cesty a tankodrom

Vyzkoušeli jsme cestu, kterou by podle vedení města měli využívat dodavatelé pro stavbu inženýrských sítí a následně rodinných domů v lokalitě za Křížovým kopcem. Výsledek?

Výstavba v lokalitě S2 za Křížovým kopcem je dlouho diskutované téma. Obyvatelé ulice Kpt. Jaroše založili petiční výbor proti průjezdu nákladních aut, která budou zabezpečovat stavbu inženýrských sítí a následně rodinných domů. Hlavním důvodem je, že je ulice podsklepená a nelze jednoznačně říct, jak sklepy na zvýšený provoz zareagují. Rada města vychází investorovi naprosto nestandardně vstříc a umožnila mu nevybudovat novou komunikaci, která by tento problém vyřešila a investor tak může realizovat výrazně větší zisky na úkor stávajících obyvatel města.

Paní starostka na zasedáních Zastupitelstva města avizovala, že zásobování lokality S2 bude probíhat cestou kolem Finančního úřadu, přes ulici Habánskou kolem Křížového vrchu až do oblasti za myslivnou, kde mají domky vyrůst. Projeli jsme uvedenou cestu a přinášíme výsledek.


Zdroj: www.google.cz/maps

Při vjezdu z ulice Nádražní na Habánskou k Finančnímu úřadu je zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny a tato cedule má logiku. Nejenže Habánská ulice je v dezolátním stavu a má velké výmoly, ale je natolik „klikatá“ a úzká, že se tam dvě auta nemohou vyhnout a snadno tak může dojít ke kolizi nebo uvíznutí. Pokračujeme nahoru ke křížku, kde se silnice prudce stáčí doleva a z přiložených fotografií můžete vidět, jak bylo přilehlé pole rozježděno při nedávném navážení stromků což znamená, že se nákladní auta do zatáčky nevešla. Dále jedeme kolem Křížového kopce, kde je doslova „tankodrom“, silnice je zničená z realizace projektu rekonstrukce Křížového kopce a když se dostaneme k lokalitě samotné výstavby S2 vedle myslivny, zjistíme, že se tady nákladní auto neotočí a odjet bude muset pravděpodobně ulicí Kpt. Jaroše a to i přes zákaz a přítomnost sklepů.  Nic jiného řidičům ale nejspíš nezbyde.


K výstavbě bude nutné přivézt tisíce až desetitisíce tun stavebního materiálu. Kdo a na čí náklady dá cestu zpět do původního stavu?

Cestu jsme konzultovali také s řidiči kamionů. „Nákladní auto, které pojede do této lokality, bude mít výše uvedené potíže. Ale pokud poveze materiál a pojede s návěsem nebo vlekem, není reálné se na místo výstavby vůbec dostat. Nepřekoná totiž prudké stoupání před křížkem a následnou levou zatáčku. Pokud bude navíc vlhká vozovka, nemá šanci kritickou zatáčkou projet. A to nemluvíme o zimních měsících.“

Co z toho plyne? Varianta předkládaná vedením města není reálná a to nemluvíme o tom, že cesta není jen obecní, zasahuje do desítek parcel vč. těch ve vlastnictví státu. Obyvatelé ulice Kpt. Jaroše jsou tak nadále necháni vedením města bez opravdového řešení situace.

-kuk-