Select Page

S2: Stavební úřad vážně pochybil? Tlačí na něj vedení města?

S2: Stavební úřad vážně pochybil? Tlačí na něj vedení města?

Stavební úřad zahájil územní řízení ve věci výstavby v lokalitě za Křížovým kopcem. Tím se zřejmě dopustil vážného pochybení. Záměr projektu totiž podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona EIA, tj. dopadu na životní prostředí. Vyvíjí vedení města na Stavební úřad v této věci nestandardní tlak?

 

Stavební úřad zahájil územní řízení ve věci výstavby inženýrských sítí dle studie S2 a vyloučil z něj obyvatele ulice Kpt. Jaroše jakožto účastníky. A to i přes to, že právě tato ulice bude zasažena dopravou z budoucí výstavby. Přestože se nyní jedná „pouze“ o výstavbu inženýrských sítí, právě ony určí, jak bude vypadat následná výstavba rodinných domů.

Podařilo se nám získat stanovisko renomované právní kanceláře, která v této věci naznačuje vážné pochybení Stavebního úřadu. Podle ní mělo zahájení územního řízení předcházet posouzení stavebního záměru podle zákona EIA (zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů). Tohoto posouzení by obyvatelé Kpt. Jaroše ze zákona byli účastníky.

„Záměry rozvoje sídel s rozlohou 5 ha a více tedy musí být posouzeny ve zjišťovacím řízení u příslušného krajského úřadu podle § 6 a násl. zákona EIA. I z podkladů (týkajících se studie S2 uveřejněných na webových stránkách města Hustopeče, pozn. redakce) je zřejmé, že záměr, o němž je aktuálně rozhodováno v územním řízení, je součástí širšího záměru, spočívajícího v plánovanou výstavou nových rodinných domů na ploše větší než 5 ha.“

 

Jak jsme již zmiňovali v předchozích článcích k tomuto tématu, obyvatelé Hustopečí nebrání korektnímu rozvoji města. Obávají se pouze o stav ulice v důsledku zvýšeného provozu. Cítí se poškozeni nestandardními postupy vedení města, které ušetřilo investorovi náklady tím, že nemusí budovat novou příjezdovou cestu.

Nesnaží se město i prostředky „za hranou“ vyloučit obyvatele z jakékoliv možnosti se k záměru vyjadřovat?

 

-kuk-