Select Page

Rady ze světa peněz: Jak změnit povinné ručení?

Rady ze světa peněz: Jak změnit povinné ručení?

Každý, kdo vlastní auto, by měl mít uzavřené také povinné ručení. Jeho základem je dobře nastavené pojistné krytí. Pokud vám ale vaše stávající povinné ručení nevyhovuje, nebojte se jej změnit.

Někdy může změna dokonce ulehčit i vašemu rodinnému rozpočtu. Ukončit starou smlouvu ovšem nemůžete jen tak ze dne na den. Existuje však několik způsobů, jak to lze provést.

Dát sbohem stávající pojišťovně můžete spolu s koncem pojistného období. Výpověď musíte podat písemně alespoň šest týdnů před koncem pojistného období. Jinak se smlouva automaticky prodlužuje, obvykle na další rok. Pokud přemýšlíte, že smlouvu zrušíte tím, že prostě na další období nezaplatíte, pojištění poběží dál. Pojišťovna vás bude upomínat a urgovat. Vaši pojistku sice nakonec zruší, nicméně bude chtít zaplatit pojistné do doby, než dojde ke stornu včetně upomínacích výloh, což není zrovna nejpříjemnější a klient se asi moc dobře necítí, když ho pojišťovna vyzívá k platbě a navíc u pojišťovny se zařadí jako „neplatič“.

Pokud jste právě podepsali novou smlouvu o povinném ručení, ale druhý den vám padla do oka lepší nabídka, nevadí. Při uzavření nové smlouvy o povinném ručení, máte právo v průběhu prvních dvou měsíců od smlouvy odstoupit, a to bez udání důvodu. Opět dodejte pojišťovně výpověď písemně. Po jejím doručení pojišťovně se rozběhne osmidenní lhůta, po jejímž uplynutí povinné ručení zanikne. Pojišťovna má nicméně nárok na poměrnou část pojistného za dobu, kdy vás kryla.

 

Nesouhlasíte? Správný čas na změnu

Změnila stávající pojišťovna pojistné podmínky, například vám zvýšila cenu pojistného? Dovolte si nesouhlasit a s pojišťovnou se klidně rozlučte. O změně výše pojistného musí být řidič informován minimálně 2 měsíce před splatností starého pojistného období. Do měsíce od obdržení tohoto oznámení, můžete opět podat písemnou žádost o odstoupení. Tento způsob ovšem nelze uplatnit, pokud změna pojistného vychází z aplikování bonusu za bezeškodní průběh pojištění nebo malusu za bourání.

V případě, že nejste spokojeni se způsobem vyřízení pojistné události pojistitelem, můžete do tří měsíců od data pojistné události smlouvu vypovědět. Pojištění se zruší do měsíce od doručení výpovědi. Toto pravidlo je oboustranné – ani pojišťovna s vámi nemusí být spokojená, zvlášť když už máte pátou nehodu za sebou.

Povinné ručení můžete samozřejmě zrušit také v případě, že auto prodáte, zlikvidujete nebo vám jej někdo ukradne. Pojišťovnu musíte o skutečnosti písemně informovat a požádat o ukončení pojistné smlouvy. V případě změny vlastníka doložte kopii kupní smlouvy nebo kopii velkého techničáku s vyznačenou změnou vlastníka. U likvidace doložte techničák se záznamem o trvalém vyřazení auta z evidence. Pokud vám auto ukradli, připojte policejní protokol o odcizení auta. Pojištění zanikne ke dni doručení vaší žádosti nebo ke dni vyřazení auta z evidence.

 

Rada na závěr

Pokud nejste ani v jedné z výše uvedených situací, můžete zkusit odstoupit od smlouvy na základě dohody. Většinou ale nemají pojišťovny na takových dohodách zájem, a proto na ně ve většině případů nepřistoupí. Nezapomeňte, že každá výpověď pojistné smlouvy musí být písemná a je nutné po ní odevzdat zelenou kartu. Před odchodem ze staré pojišťovny si nezapomeňte zažádat o zaslání dokladu o bezeškodním průběhu.

A pokud se vám zdá, že hledáním na internetu a otvíráním srovnávačů byste strávili hodiny, je nejjednodušším řešením obrátit se na svého pojišťovacího zprostředkovatele. Nejenže za vás všechno udělá – tedy spočítá, vypoví a uzavře novou pojistku, hlavně se na něj můžete spolehnout i v případě pojistné události.

Viktor Sladký
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 28.9.2017.