Select Page

Rady ze světa peněz: Co očekávat při koupi nemovitosti

Rady ze světa peněz: Co očekávat při koupi nemovitosti

Po několika měsících hledání, jste našli „tu pravou“ nemovitost? Gratuluji. Teď už zbývá vyřídit pár formalit pro převod a je vaše.

Ať už s realitkou nebo bez ní, obvykle vás před nastěhováním čeká ještě několik kroků, které je třeba udělat. Nejde o jediný možný postup, ale je nejčastější.

Krok první – rezervační smlouva. Většinou první smlouva, se kterou se při převodu nemovitosti setkáte, pokud prodej zprostředkovává realitní kancelář. Smlouva zajistí rezervování vybrané nemovitosti do doby, než zájemce uzavře kupní smlouvu. Po podpisu je obvyklé uhrazení rezervačního poplatku, který se pohybuje okolo 3 až 10% kupní ceny. Pokud celý obchod dopadne dobře, započítá se částka do kupní ceny. V případě, že si však koupi rozmyslíte (například z důvodu, že vám na nemovitost banka nepůjčí), můžete o peníze přijít. Proto je dobré nejen znát podmínky smlouvy, ale prověřit ještě před jejím podpisem vlastní schopnost závazek dodržet.

Krok druhý – smlouva o smlouvě budoucí kupní se podepisuje v případech, kdy obě strany mají zájem obchod uskutečnit, ale z nějakého důvodu to zatím není možné (čekání na schválení hypotéky, na skončení dědického řízení apod.). Smlouva o smlouvě budoucí kupní obě strany zavazuje k uzavření smlouvy kupní, která je zpravidla přílohou smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Krok třetí – financování. V drtivé většině jsou dnes nemovitosti financovány prostřednictvím hypoték. Připravte se na to, že banka bude požadovat zřízení zástavního práva ve svůj prospěch. Zřizuje jej majitel nemovitosti a vzniká zápisem do katastru nemovitostí. Následuje krok pátý – kupní smlouva, jejímž podepsáním přechází vlastnictví nemovitosti z prodávajícího na kupujícího. K přechodu vlastnického práva dochází zápisem do katastru nemovitostí. U kupních smluv je potřeba dbát na jejich dobré vypracování, které ošetří práva a povinnosti obou stran a jasně definuje vše potřebné.

Šestým krokem – úschovou kupní ceny, předejdete mnoha problémům. Částku, kterou máte za nemovitost zaplatit, svěříte třetí nezávislé straně, která peníze prodávajícímu vyplatí až po převedení nemovitosti v katastru nemovitostí z prodávajícího na vás. To nastává po podání návrhu na vklad vlastnického práva a prokazuje se listem vlastnictví.

Teď už jen stačí udělat krok sedmý – převzít nemovitost. Při předávce byste měli obdržet předávací protokol s uvedením informací o stavech elektroměru, plynoměru a vodoměru. Pamatujte i na daně. Jen koupí to totiž nekončí. Je zapotřebí zaplatit daň z nabytí nemovitosti, která činí 4% z kupní ceny a kterou od 1. listopadu 2016 platí kupující. Nezapomeňte také, že váš nový domov není pojištěný.

A snad posledním doporučením je, abyste zvážili čas a úsilí, které jste schopni sami přípravě smluvních dokumentů a vyřizování řady úředních listin, obětovat. Usnadnit si celý proces s poměrně složitými právními operacemi můžete využitím služeb spolehlivé realitní kanceláře. Výhodou volby pro realitku je, vedle nalezení pravé nemovitosti, právě i pomoc při všech výše uvedených krocích, protože ne vždy mohou mít hladký průběh.

Magdalena Pluháčková, QUATRO reality, s.r.o.
Článek byl otištěn v Břeclavském deníku – Novém životě 24.8.2017.