Select Page

Rekordní pokuty a rekordní výběr daní. Přesto se město zadlužuje

Rekordní pokuty a rekordní výběr daní. Přesto se město zadlužuje

Za pokuty z radarů město předepsalo za 23 měsíců provozu (k 8.6.2017) astronomickou částku 27,2 miliónů korun.  A letos předpokládá vybrat dalších minimálně 6 miliónů.

„Historicky nejvyšší predikovaný daňový příjem města za posledních 10 let“, tak uvedla vedoucí finančního odboru na zastupitelstvu města 7.9.2017 změnu rozpočtu letošního roku a zastupitelé schválili navýšení daňových příjmů o 5,5 mil. Kč. Přeloženo do češtiny : ekonomika státu je tak dobrá, že se vybírá více daní a tím pádem jsou větší i příjmy našeho města.

Za toto volební období odhaduji, že tyto dva mimořádné příjmy (pokuty a vyšší výběr daní) přinesou do rozpočtu částku cca 60 mil. Kč (ale i kdyby to bylo 50 miliónů).

Kam se tyto peníze poděly?  Proč si město musí brát úvěr 31 miliónů korun a na 8 let zadlužit město a na úrocích zaplatit 2 milióny korun, aby mohlo uskutečnit investici do rekonstrukce kina a do Centra volného času ? O investici do CVČ nepochybuji a jsem rád, že jsme si ji z opozičních lavic prosadili, ale to je jiný příběh. Shodou okolností jsou obě investice každá za cca 30 mil. Kč, takže by se daly pokrýt právě z výše uvedených „mimořádných“ příjmů. Ve výše uvedeném kontextu to není dobrá vizitka hospodaření.

Ing. Jiří Kadrnka
zastupitel za Občanskou demokratickou stranu
Tento text byl uveřejněn v říjnovém čísle Hustopečských listů.