Select Page

Město nesmyslně investuje do projektu na sousedním katastru desítky miliónů

Město nesmyslně investuje do projektu na sousedním katastru desítky miliónů

Starostka města Hana Potměšilová informovala na prosincovém zasedání zastupitelstva o probíhajících jednáních s firmami, které již sídlí, nebo zvažují výstavbu kolem plánovaného kruhového objezdu směrem na Velké Němčice.

Stále aktuální je otázka financování. Vedení města nedokázalo v diskuzi občanů vysvětlit, proč výkup pozemků a stavbu kruhového objezdu řeší a financují (cca 11mil. za výkup pozemků + plánují investovat cca 30mil. za zbudování kruhového objezdu a příjezdové cesty). Stávající dvě kruhové křižovatky totiž vždy řešil kraj.

Dalším z diskutovaných aspektů je také zvýšení provozu na ulici Žižkova. Jízda mezi auty zaparkovanými u krajnice se často mění ve slalom, nemluvě o nepříliš přehledné odbočce na ulici Hybešovu.
Na začátku listopadu se v těchto místech stala dopravní nehoda, při které jedno z aut skončilo na střeše.

Níže přinášíme několik názorů k plánované výstavbě:

„Proč vedení města investuje prostředky a čas do projektu, který má řešit soukromý investor a pracuje tak jednoznačně a jen v zájmu developera a případně obce Starovice? Na tuto otázku jsem nedostal od paní starostky smysluplnou odpověď.“
Mgr.Tomáš Teplý, jednatel – Moss logistics, s.r.o.

„O výstavbě za Hustopečemi uvažujeme, ale zatím se jedná pouze o úvahy, které nenabraly žádných konkrétních rozměrů.“
Ing. Karel Tomšovský, projektový manažer – Dermacol, a.s.

„O vytvoření průmyslové zóny mezi Hustopečemi a Starovicemi máme zájem již několik let. Dříve byly důvody hlavně ekonomické a to podpora zaměstnanosti a možnost dalších příjmů do obecního rozpočtu. Dnes se situace změnila, bojujeme s vysokou zaměstnaností a do popředí se dostávají jiné priority. Aktuálně jednáme se zajímavým investorem z oblasti zdravotnictví, který dle mého názoru pomůže zdravě roztříštit portfolio místních firem, které se většinou orientují na automobilový průmysl. Starovice jsou obec, která dbá na životní prostředí, proto se zájemci jednáme o vytvoření dostatku zelených ploch, výšce a barvě budovy a dalších aspektech, které pomůžou k co nejmenšímu narušení krajiny.“
Antonín Kadlec – starosta obce Starovice

„Záměrem je vybudovat dvě haly o velikosti maximálně 10 tisíc m2. Areál bude dopravně napojen sjezdem na veřejnou příjezdovou komunikaci s okružní křižovatkou, kterou vybuduje město Hustopeče. Předpokládané využití je z oblasti potravinářského průmyslu, zemědělské techniky, automobilového průmyslu a solární techniky.“
Ing. Jan Svoboda – Uniport Investment I s.r.o.

Právě námi oslovené společnosti Dermacol a Uniport jsou jedněmi ze zájemců o výstavbu. První z nich zvažuje v katastru Hustopeče výstavbu továrny na výrobu kosmetických produktů.
Společnost Uniport, která plánuje výstavbu v katastru obce Starovice však vystupuje pouze v roli investora – řekněme prostředníka mezi městem a koncovým nájemcem hal. Podle studie EIA, kterou společnost vypracovala plánuje vybudovat sklady v rozsahu asi 32 tisíc m2 bez jasně definovaného využití.
Otázkou tak zůstává, kdo bude nakonec sídlit v plánovaných objektech a jakým způsobem budou městu navráceny desítky milionů, které již investovalo.
-kuk-
Foto: Jáchym Janošek a archiv města