Select Page

Kam se podělo 60 miliónů?

Kam se podělo 60 miliónů?

V říjnovém čísle HL jsem ve svém článku pokládal otázku, proč se město zadlužuje a bere si úvěr ve výši 31 mil. Kč, když má za toto volební období k dispozici minimálně 60 mil. Kč navíc z výběru pokut a vyššího daňového příjmu od státu (ekonomice se daří).

Pokusím se na to odpovědět. Klíčovými investičními akcemi, které město dělá jsou rekonstrukce kina za cca 30 mil. Kč a rekonstrukce Centra volného času (CVČ) za také cca 30 mil. Kč,takže by obě mohlo město udělat z vlastních zdrojů a ne z půjček.

Město ale investuje do nesmyslných projektů a pak nemá na klíčové investice peníze a půjčuje si. Uvedu namátkou dva:  1) Nákup pozemků za Westfálií, včetně budování kruhového objezdu a obslužné komunikace. Je to akce za cca 50 mil. Kč, do které už město nainvestovalo ze svého rozpočtu částku cca 12 mil. Kč převážně za nákup pozemků a projekty. Komu bude tato investice nejvíce sloužit ? Developerovi, který chce v sousedním katastru obce Starovice  vybudovat průmyslovou zónu. Určitě ne našemu městu.

2) Pamatujete si někdo, kdy v Hustopečích byly povodně? Takové, které by znamenaly ohrožení na životech a které by mohl zachránit rozhlas? Já ne. Přesto město investovalo do rozhlasu, jako protipovodňového opatření. Investice za 4,5 mil. Kč, z rozpočtu města investováno 1,5 mil. Kč.

Já jsem velmi rád, že CVČ bude mít nový kabát, nakonec jsem to byl já, kdo předkládal návrh při projednávání rozpočtu na rok 2017, aby město uvolnilo na rekonstrukci CVČ částku 30 mil. Kč (ale o tom detailně někdy v dalších číslech HL), ale vadí mně ta nekoncepčnost vedení, že se zbytečně zadlužuje a přitom má peníze na klíčové investice, stačilo by nedělat ty nesmyslné.

Přeji všem obyvatelům našeho města krásné Vánoce a hodně zdraví nejen v novém roce.

Ing. Jiří Kadrnka
zastupitel za Občanskou demokratickou stranu
Článek byl zveřejněn v prosincovém čísle Hustopečských listů.