Select Page

Náhrady mezd radních a zastupitelů. Zasloužený benefit nebo nedůstojné obohacení?

Náhrady mezd radních a zastupitelů. Zasloužený benefit nebo nedůstojné obohacení?

Dle usnesení Zastupitelstva města Hustopeče mají zastupitelé a radní nárok na refundaci poměrné části mezd za čas, který nestrávili v zaměstnání, ale obstaráváním povinností plynoucích z jejich funkce zastupitele nebo radního města.  Stanovení paušální náhrady za ušlou mzdu upravuje Zákoník práce a také Zákon o obcích. Oslovili jsme několik současných i bývalých členů Rady a Zastupitelstva města, kteří jsou zároveň podnikateli, aby se podělili o svůj názor.

PharmDr. Peter Hytych
bývalý člen Rady města, současný zastupitel za KDU-ČSL

Současná koalice si již na druhém zasedání ZM prohlasovala pro svoje radní náhradu za ušlou mzdu. Je to poprvé kdy si radní rozdělí za své 4 leté období z rozpočtu města zhruba okolo 300 tis Kč. Měl jsem možnost být radním v minulém volebním období a nenapadlo mě ani mé kolegy nárokovat ušlou mzdu za čas strávený na radnici. Myslím si, že občané, kteří vstupují do komunální politiky by měli pro město, které mají rádi a ve kterém žijí udělat „něco navíc“ bez nároku na peněžní odměnu. Ušetřené peníze by se daly použít na potřebnější účely. Podle informací, které mám k dispozici, ne všichni radní mají na ušlou mzdu nárok a že metodiku vyplácení náhrad má město v souladu se zákonem.

Richard Homola
člen Rady a Zastupitelstva města

Refundaci mzdy uplatňuji jako osoba samostatně výdělečně činná (jednatel společnosti). O tom pojednává odstavec 4. zákona o obcích § 71, který říká: „Jedná se o neuvolněné členy zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru. Těmto obec poskytuje ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce, a to paušální částkou. Nejedná se o druh odměny za výkon funkce. Účelem této náhrady je, aby členové zastupitelstva obce nebyli pro výkon veřejné funkce kráceni na svých běžných výdělcích“.

Refundace mezd umožňuje ucházet se o funkci radního nejen lidem se „zajištěnou budoucností“, ale také drobným podnikatelům řadovým zaměstnancům a obyčejným, avšak kvalifikovaným lidem, kteří by bez této možnosti funkci radního nemohli vykonávat. Osobně (stejně jako někteří další neuvolnění radní) věnuji část náhrady za ušlý zisk na akci pořádanou pro naše děti ke konci školního roku.

Ing. Jiří Kadrnka
bývalý člen Rady města, současný zastupitel za ODS

Členem rady města Hustopeče jsem byl 16 let od roku 1998 do roku 2014 a po celou tu dobu si radní města nenechávali proplácet refundace mezd. A pokud si pamatuji, tak my, co jsme podnikali a zároveň byli členy Rady města, jsme považovali za čest, že můžeme naše město reprezentovat a nenapadlo by nás, že bychom si vlastně sami sobě či svým firmám vypláceli z rozpočtu města peníze za tyto refundace. Každý má ale své priority. A nejsou to malé částky, za toto volební období to bude dělat cca 400 tis. Kč (v roce 2015 bylo vyplaceno městem za refundace 86,5 tis. Kč a v roce 2016 to bylo už cca 114 tis. Kč).  Za to bychom mohli mít v našem městě třeba malé dětské hřiště nebo taxi pro seniory.

Je potřeba zdůraznit, že tzv. refundace mezd se netýkají v našem městě starostky a místostrarosty a nikdy ani v historii se netýkali, protože obě tyto funkce jsou uvolněné, tj. pobírá se za ně mzda a odměny dané zákonem či odměny schválené Zastupitelstvem města. Refundace jsou specialitou tohoto volebního období, kdy si někteří radní vyplácí peníze za to, že reprezentují naše město sami sobě respektive svým firmám. Je také potřeba říci, že to je naprosto legální a zákonné a je to náhrada mzdy zaměstnavateli za to, že není v práci. Také bych chtěl upozornit, že refundace není odměna pro člena Rady města za výkon funkce radního. Ty členové Rady a zastupitelé pobírají na základě zákonného předpisu. Refundace jsou něco navíc.

Kamil Konečný
člen Rady a Zastupitelstva města

Myslím si, že pokud radní místo v zaměstnání je na jednání rady města, je v tomto případě náhrada ušlé mzdy pro zaměstnavatele naprosto logická a má oporu v zákoně. Na rozdíl například od toho, když si bývalý starosta a místostarosta, kteří již byli placeni městem Hustopeče, vyplácí navíc odměny za „poradenství“ městské nemocnici v řádu desítek tisíc. A to ještě radí tak „dobře“, že nemocnice skončí několik desítek milionů v mínusu.

Vyjádření k problematice vyplácení odměn nám poskytl bývalý ředitel nemocnice Ing. Petr Michna: Člen správní rady Městské nemocnice vyplývající tehdy ze statutu schváleného Zastupitelstvem byl starosta nebo místostarosta města a pobíral za tuto práci odměnu ve výši cca 1.000,-Kč/měsíc, která byla odsouhlasena zřizovatelem. Členové správní rady nad rámec svých povinností pomáhali nemocnici svými kontakty ve sféře politické, obchodní a také při jednání s pojišťovnami. V předchozím volebním období byla nemocnice ve ztrátě jen jednou jedinkrát za celou historii a to v roce 2013 v řádu miliónů korun. Na hospodaření roku 2014 se již podílelo jak staré, tak nové vedení nemocnice. Každé další slovo je zbytečné. Stačí se podívat, jak bývalá nemocnice „dnes pouze několik ambulancí“ vypadá dnes a kam byly lukrativně placené zdravotní výkony převedeny.

Roman Záruba
člen Rady a Zastupitelstva města

Refundaci mzdy zákonně uplatňuji dle usnesení ZM , jako  osoba samostatně výdělečně činná, za čas strávený na jednáních RM paušální částkou. V roce 2017 se jedná v průměru 1400,-Kč měsíčně. Část z těchto příjmů pravidelně každý rok věnuji na dětské a kulturní akce v Hustopečích.

Ing. Jan Vrba
bývalý člen Rady a Zastupitelstva města

V době, kdy jsem byl členem Zastupitelstva i Rady města Hustopeče jsem žádné refundace nepobíral. Připadalo mně to nedůstojné. Mám za to, že žádný současný radní není na tom tak mizerně, aby musel pobírat nějaké refundace. Spíš to dělá dojem, že se nechali zvolit  proto, aby za to pobírali peníze. Jestli se někdo ohání tím, že se schůzuje v pracovní době tak není nic jednoduššího než se domluvit a zasedání rady dělat mimo pracovní dobu.

-kuk-