Select Page

Bezpečnost?

Bezpečnost?

Nejprve kamery na náměstí, potom možná kvalitnější osvětlení přechodů

Nejméně tři srážky chodců z toho jedna s tragickým koncem. To je statistika přechodu pro chodce „u kina“ od prosince 2016. Na zastupitelstvu jsme vyzývali Radu města k řešení situace již pětkrát. Poprvé v červnu roku 2015, naposledy v říjnu letošního roku. Všechny opakované návrhy směřovaly k lepšímu osvětlení.

První diskuze zastupitelů na toto téma se tedy uskutečnila před více než dvěma lety. Přestože se jedná o dlouhodobý problém, vedení města prozatím neudělalo žádný krok pro zvýšení bezpečnosti na přechodech. Návrhy opozice podpořila i většina ostatních zastupitelů. Závěrem diskuzí tak ve všech případech bylo „pověření Rady města k prověření osvětlení přechodů“.  Rada města se však tímto úkolem nezabývala a to ani po výzvě kontrolního výboru.

Pro přesnost uvádím usnesení zastupitelstva a zjištění kontrolního výboru 1) Usnesení č. 44/XIII/16 : ZM ukládá radě města prověřit osvětlení přechodů. Výsledek kontroly plnění usnesení (kontrolní výbor) : usnesení nebylo zařazeno do seznamu úkolů a nebylo stanoveno, kdo za úkol zodpovídá.

V září 2017 upozorňoval zastupitel Jiří Kadrnka na nešťastné nehody dvou občanů na tomto přechodu. V reakci byl vedením města připraven projekt, jehož cílem je umístění bezpečnostních kamer na náměstí. Pokud zde nevidíte souvislost, nezoufejte, my také ne.

Nyní se zdá, že se hnuly ledy. Rada města totiž na svém zasedání 10. 10. 2017 pověřila Majetkoprávní odbor, aby prověřil možnost nasvětlení přechodu u kina. K tomu jsem na říjnovém zastupitelstvu předložil materiál, který by mohl sloužit jako technický podklad pro snadné řešení situace.

Na majetkoprávním odboru máme kvalitní personální obsazení. Moje zkušenost mi však říká, že větší efektivity v plnění úkolů lze dosáhnout tím, že je konkrétním projektem pověřen některý z členů Rady města jmenovitě. Bohužel vedení města má na tento postup jiný názor.

Věřím, že se brzy dočkáme větší bezpečnosti pro chodce v našem městě a děkuji zastupitelům za podporu,

Libor Sadílek
Zastupitel za ODS
V případě dotazů a připomínek mě neváhejte kontaktovat na libor@sadilek.hu