Select Page

Stavební poradna – zateplení fasády

Stavební poradna – zateplení fasády

Jedním z důležitých cílů Hustopečských novin je co nejširší spektrum pomoci občanům. V souvislosti s tímto záměrem pro Vás otevíráme rubriku s názvem Stavební poradna. Protože spousta z nás dává přednost stavění svépomocí, budeme zde pravidelně odpovídat na Vaše otázky a také zveřejňovat praktické sezónní rady.

Odpovědi a informace bude zpracovávat a předkládat Přemysl Grůza, spolumajitel a jednatel stavební společnosti BUILDSTEEL s.r.o., který celý svůj profesní život, tedy déle jak 25let navrhuje, projektuje, dozoruje a realizuje různé druhy větších i menších staveb.

 

Často mi známí lidé pokládají otázky, jak mají co stavařského udělat, budu se zde snažit zodpovědět nejčastěji kladené otázky a sezónně budu vycházet z toho, co se zrovna nejvíce prodává v našich stavebninách.

Ochladilo se a spousta z nás se ještě na poslední chvíli snaží stihnout zateplit fasádu kontaktním zateplovacím systémem, tak aby ušetřila za topení již tuto sezónu.

Zateplení fasády vypadá jednoduše, ale jako každá práce má i tato své náležitosti, tyto jsou podrobněji popsány v pravidlech pro zateplování dle ETICS, což je mezinárodní zkratka.

  1. Celé to začíná přípravou podkladu, tak aby nám z něj nic neopadávalo a neprášilo se z něj, byl suchý, teplotu měl vyšší jak 5 a nižší jak 30°C, odstraníme vše co již na fasádě nepotřebujeme a naopak doplníme vše co je třeba /například přívody pro světla, satelitní antény, držáky vlajek, sušáky na prádlo, mechy, řasy, atd./

POZOR zateplení nám nevyřeší statické poruchy podkladu nebo narušenou či chybějící hydroizolaci a tím vzlínající vlhkost.

RADA je vhodné použít tlakový ostřikovač a zateplovanou plochu opláchnout, následně nechat vyschnout

  1. Podklad je dobré napanetrovat /nátěr vhodným materiálem/, zvýší se tak soudržnost izolantu s podkladem a při použití hloubkové penetrace se podklad i zpevní.
  2. Pokračujeme založením a lepením izolačních desek jejichž sílu navrhl specialista /nebo vycházíme z vlastního odhadu a zkušeností/ , tak abychom dosáhli co největšího efektu za přijatelnou cenu, spáry mezi nimi by měly být minimální, takřka žádné, lepící hmotu nanášíme na desku správným způsobem a desky taktéž lepíme správně, tedy na vazbu u oken je speciální detail. Tam kde jsou povrchy více namáhané vlhkostí a v ostění oken použijeme odolnější materiály například extrudovaný polystyren. Lepení desek uzavírá přebroušení celého povrchu, tak aby byly nerovnosti minimální.

RADA v případě spár lze tyto vyplnit izolační pěnou, aplikuje se od podkladu směrem k líci

POZOR na teplotu, pokud je teplota nižší než +5°C lze použít k lepení vhodnou izolační pěnu

  1. Nyní můžeme desky správným způsobem přikotvit minimálním počtem 6ks na 1m2, na správných místech.

RADA doporučuji kotvy zapustit do izolantu pomocí speciální frézy a překrýt víčkem, předejdete tak nežádoucímu efektu zvaný „beruška“, kdy se vám za mrazivého počasí zobrazí všechny kotvy na fasádě.

POZOR kotvy je nutno vyzkoušet, tak aby v podkladu opravdu dostatečně držely, pokud nedrží nutno zajistit jiné kotvy.

5.Následuje montáž různých druhů systémových lišt /zakládací-jsme použili již při lepení desek, rohové, okapnice, podparapetní, APUlišty, atd./ a rovněž montáž zesilovacích přířezů ze síťky v rozích oken.

RADA doporučuji použití všech systémových lišt zvyšují kvalitu a životnost zateplení, zakládací lišta při velké tl. izolantu je potřeba přichytit přilepením zespod a nejlépe nerezovými hřebíčky z boku do izolantu

POZOR u vyšších oken se stává, že při dešti zateče přes APU lištu, která řeší navázání fasády na okno, doporučuji tento spoj v celé výšce přetmelit PURtmelem.

  1. Nyní můžeme provést základní vrstvu tmele v tl. 2-6mm optimálně 3-4mm s vtlačením sklolaminátové síťky dostatečné gramáže s přesahy minimálně 100mm, po dokončení základní vrstvy, by neměla být síťka viditelná.

POZOR v případě většího namáhání fasády /např. zatížením keramickými obklady/ je nutno provést nutná opatření. V případě použití polystyrenových desek je nutno odstranit zdegradovanou vrstvu pokud neprovádíme práce v co nejkratším navazujícím čase.

RADA je nutno provést pečlivé vyztužení detailů, tak aby se předešlo prasklinám /například přetažení přes zakládací lištu/, pokud z nějakého důvodu není překrytí síťky dostatečné, lze nesystémově provést ještě jednu vrstvu tmele

  1. Můžeme se vrhnout na finální vrstvu, dobře vyzrálou a suchou vrstvu tmele pečlivě přebrousíme, tak aby byly minimalizovány nerovnosti, avšak nesmí vystoupit na povrch síťka, provedeme penetraci předepsanou dodavatelem materiálu v odstínu dle finální vrstvy. Finální vrstvu nanášíme rovnoměrně v dostatečném množství pracovníků, nesmí se napojovat a nelze finální vrstvou vyrovnávat nerovnosti.

POZOR v případě nízkých teplot zůstává finální vrstva dlouho měkká, hrozí její poškození a nebo zmrznutí

RADA celou fasádu jde přes lešení zajistit plachtami a pod nimi zatopit plynovými teplovzdušnými topidly, tak aby nedošlo ke zničení celého povrchu.

 

Podrobně i s obrázky lze nastudovat provádění například na

http://stavba.tzb-info.cz/zateplovaci-systemy/7733-provadeni-zateplovacich-systemu-a-chyby-v-praktickych-prikladech

Dotazy a podněty k dalším článkům v rubrice zasílejte na redakce@hustopecske-noviny.cz.

-gru-

foto: Ing. Vladimír Vymětalík