Select Page

Ulice Kpt. Jaroše: hra s nejistotou pokračuje

Obavy trvají. Z průjezdu stavebních strojů, navýšení dopravy v důsledku výstavby sedmdesátky nových rodinných domů a především z narušení statiky domů a sklepů na ulici Kpt. Jaroše. Obyvatelé se brání peticí, upozorňují na možný dopravní kolaps, zpochybňují studii. Zatím marně. Doposud nebyl vedením města ani realizován inženýrskogeologický průzkum, který mu byl uložen na červnovém zasedání zastupitelstva. Obyvatelé ulice Kpt. Jaroše proto v druhé polovině srpna vyzvali znovu vedení města k jeho provedení.

Návrh na objednání průzkumu podal na červnovém zasedání zastupitel Jiří Kadrnka. Vedení města však nechalo během letních prázdnin vypracovat pouze inženýrskogeologický posudek. V reakci na něj vyvolali obyvatelé bouřlivou diskuzi na zářijovém zasedání Zastupitelstva města. „Žádáme, aby město nepodceňovalo situaci na ulici Kpt. Jaroše a nechalo provést důkladný průzkum včetně sond,“ nechal se slyšet člen petičního výboru Zdeněk Mokroš. Zastupitelé tak nakonec přijali návrh ODS, aby Richard Homola a Roman Záruba, coby členové Rady města našli shodu s obyvateli ulice Kpt. Jaroše na způsobu provedení inženýrskogeologického průzkumu a způsobu zamezení vjezdu vozidel nad 3,5 tuny.

Sedmdesátku nových rodinných domů plánují investoři postavit v lokalitě za Křížovým vrchem, směrem na Břeclav. Podle plánů povede jediná obslužná cesta k  tomuto satelitu právě ulicí Kpt. Jaroše. Tamní obyvatelé mají obavy. „Vozovka v ulici praská, již dvakrát se propadla. Přestože samotnou výstavbu v této lokalitě vítáme, máme obavy, jak silnice zvládne narůstající provoz,“ říká Mokroš. Ačkoliv mají podle něj vozidla nad 3,5 tuny vjezd do ulice zakázán, nedá se na jeho dodržování spoléhat. „Sedmdesát rodinných domů, to je minimálně stejný počet stavebních firem a jejich subdodavatelů a to po dobu několika let,“ obává se.

Po zabydlení nové lokality je podle něj třeba počítat i s dalším problémem v dopravě. Je viditelný už dnes. „V  dopravní špičce stojí kolony aut od semaforu u autobusového nádraží až po Veterinární správu. Pokud navíc přibude asi 100 až 160 aut, která se budou chtít napojit z  Kpt. Jaroše na ulici Nádražní, můžeme očekávat dopravní kolaps,“ varuje.

Pod nátlakem obyvatel nechalo v září loňského roku vedení města prověřit jiné varianty dopravního řešení. Kromě Kpt. Jaroše byla zvažovanou možností tranzitu ulice Vinařská nebo napojení z hlavního průtahu městem. Z Bratislavské ulice přes Štinkovku a železniční přejezd. Výsledek – finančně i časově nejméně nákladnou variantou je nechat jako obslužnou komunikaci na ulici Kpt. Jaroše.
Závěry studie napadl petiční výbor, který považuje průzkum za nedostatečný. „Nepodpořila jej ani Stavební komise a Komise územního plánování, přesto Rada města vítěznou variantu nepochopitelně hájí,“ uvedl zastupitel Libor Sadílek.

Podle Mokroše mají obyvatelé ulice pocit, že vedení města vychází vstříc především investorovi. To si ale za výsledky studie stojí. „Dle průzkumu je silnice v pořádku a schopná i násobný počet vozidel zvládnout. Navíc je toto dopravní řešení součástí schválené studie, která je již neměnná,“ sdělila na zasedání zastupitelstva v polovině června starostka Hana Potměšilová.

-kuk-