Select Page

Rekordní pokuty i výběr daní. Přesto dluhy

Rekordní pokuty i výběr daní. Přesto dluhy

Za pokuty z radarů město předepsalo za 23 měsíců provozu astronomickou částku 27,2 miliónů korun (k 8.6.2017). A letos předpokládá vybrat dalších minimálně 6 miliónů korun.

„Historicky nejvyšší predikovaný daňový příjem města za posledních 10 let“, tak uvedla změnu rozpočtu města letošního roku vedoucí finančního odboru na zastupitelstvu dne 7. 9. 2017. A zastupitelé schválili navýšení daňových příjmů o 5,5 mil. Kč.

Přeloženo do češtiny: ekonomika státu je tak dobrá, že se vybírá více daní a tím pádem jsou větší i příjmy našeho města.

Za toto volební období odhaduji, že tyto dva mimořádné příjmy (pokuty a vyšší výběr daní) přinesou do rozpočtu částku cca 60 mil. Kč. Ale i kdyby to bylo 50 miliónů, nabízí se otázka. Kam se tyto peníze poděly?

Proč si město musí brát úvěr 31 miliónů korun a na 8 let zadlužit město a na úrocích zaplatit další 2 milióny korun, aby mohlo uskutečnit investici do rekonstrukce Kina a do Centra volného času? O investici do CVČ nepochybuji a jsem rád, že jsme si ji z opozičních lavic prosadili. Shodou okolností jsou obě investice ve výši cca 30 mil. Kč za každou z nich, takže by se daly pokrýt právě z výše uvedených „mimořádných“ příjmů. Ve výše uvedeném kontextu to není dobrá vizitka hospodaření našeho města.

Ing. Jiří Kadrnka
zastupitel za Občanskou demokratickou stranu