Select Page

Hustopečské vinařské bratrstvo bylo vzkříšeno

Hustopečské vinařské bratrstvo bylo vzkříšeno

Před sedmi lety založili místní vinaři Hustopečské vinařské bratrstvo, jehož cílem bylo podporovat, vzdělávat a sdružovat vinaře z našeho města a okolních obcí. Název nebyl zvolen náhodou, hlavní myšlenkou i názvem odkazuje na vinařské bratrstvo, které bylo založeno v roce 1736.

„Letos jsme činnost bratrstva obnovili, přijali jsme nové členy a naplánovali společné akce,“ vysvětluje Libuše Vrbová, předsedkyně spolku. Aktuálně má bratrstvo 17 členů, kterými jsou Vinařství U Vrbů, Vinařství Košuličovi, Vinařství U Harmáčků, Vinařství Václav, První vinařská, Vinařství Starý vrch, Vinný sklep U Otáhalů, Vinný sklep Herbenka, Vinařství Turhandl, Zdeněk Sedláček ml., Marek Sedláček a Hana Pregrtová.

„Chceme sdružovat hustopečské vinaře a milovníky vína, podporovat a udržovat vinařskou kulturu v Hustopečích, vzdělávat se a poznatky předávat dál. Naším cílem je vrátit město Hustopeče na mapu známých vinařských obcí, protože málokdo dnes ví, že Hustopeče byly svého času největší vinařskou obcí na Moravě s největší rozlohou vinic,“ říká Vrbová.

S obnovou tradic původního spolku souvisí i plánované akce. „Na sv. Petra a Pavla se vždy všichni členové Vinařského bratrstva scházeli a ochutnávali svá vína navzájem, my jsme akci nazvali VínoFest 2017 a 1.7.2017 se uskutečnil první a podle nás úspěšný ročník,“ vysvětluje. Na nádvoří Domu U Synků se sešla stovka návštěvníků, kteří se mohli seznámit se členy Hustopečského vinařského bratrstva, ochutnat jejich vína a posedět u cimbálu.

„Do jara plánujeme ještě několik akcí, které nám snad pomůžou rozšířit jméno spolku a hlavně přitáhnout místní i přespolní,“ prozrazuje Vrbová a vyzývá ke sledování jejich Facebookového profilu, kde budou veškeré aktuality zveřejňovány.

  • říjen – prosinec 2018 – „Sirkové komise“
  • 1. 2018 – Ples vinařů a přátel vína
  • leden – březen 2018 – Vinohradnicko – vinařské přednášky jak pro odbornou i laickou veřejnost

„Rádi se s vínem bavíme, rádi se o něm učíme a všichni, kdo to mají stejně, jsou v bratrstvu vítáni, bez ohledu na to, jestli jsou sami vinaři nebo vlastní vinice“ uzavírá Vrbová.

-kuk-

Nynější bratrstvo odkazuje názvem i stěžejní myšlenkou na spolek z roku 1736.

O „ctěném“ vinařském bratrstvu v Hustopečích

Po 30ti leté válce byla zpustošena téměř polovina moravských vinic, k novému rozmachu dochází teprve v 1. polovině 18. století a není tedy náhodou, že do tohoto období spadá také založení bratrstva. Místní vinaři žádost o založení spolku předložili Radě města v roce 1726 a přes odpor ostatních řemeslníků brzy získali přízeň místního kněze Josefa Tiltzera za jehož podpory zhotovili cechovní vlajku ze zeleného damašku a nainstalovali ji v kostele. Kněz Tiltzer však záhy zemřel, jeho nástupce nebyl spolku nakloněn a požadoval legalizaci existence bratrstva. Výsledkem dlouhodobých tahanic bylo rozhodnutí knížete Lichtenštejna (tehdejšího majitele Hustopečí), že bratrstvo povolí teprve, až bude schváleno císařem. Tento náročný administrativní proces trval až do roku 1736 a nejvíce se na něm podílel Adam Wagner. Členy bratrstva byli také vinaři z přilehlých obcí, v roce 1740 jich bylo celkem 113. Hustopečské vinařské bratrstvo bylo nejdéle působící organizací tohoto typu na Moravě a to až do roku 1945.

Celý text byl publikován v roce 2005 ve Zpravodaji obce Horní Bojanovice, jeho autorem je Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D.